Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Arbetsmarknadsdepartementets områden

Publicerad

Här hittar du ett urval av Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen.

Åtgärder för fler i arbete

I budgetpropositionen för 2020 presenterar regeringen ett paket för att fler ska komma i arbete. Totalt föreslås nästan 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Åtgärder för fler i arbete

Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet 

Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med 5 miljoner kronor för fler inspektioner som ska förebygga fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Pressmeddelande: Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet  

Regeringen föreslår utvecklingstid för anställda

För att underlätta omställning på arbetsmarknaden föreslår regeringen att det införs en möjlighet för anställda att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens, så kallad utvecklingstid. Regeringen bedömer att förslaget kommer att bidra till att möta nya krav på kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår utvecklingstid för anställda

Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

Regeringen genomför flera satsningar för att motverka rasism och stärka hbtq-personers rättigheter. Regeringen förstärker den nationella planen mot rasism och hatbrott med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Samtidigt tillförs arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.

Pressmeddelande: Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck

Regeringen har för 2020 sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår nu att det tillförs ytterligare 155 miljoner kronor. Satsningen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck

Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år

Regeringen fortsätter tidigare satsning för att minska segregationen genom att 2020 tillskjuta drygt 410 miljoner till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Regeringen avsätter ytterligare 85 miljoner kronor 2020 för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Regeringen satsar även 80 miljoner kronor under 2020 på ett tillfälligt stöd till kommuner som under de senaste åren har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin befolkning.

Pressmeddelande: Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år

 

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.