Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Särskilda satsningar i höstbudgeten inom Infrastrukturdepartementets politikområden

Publicerad

I denna artikel samlas de särskilda budgetsatsningar som regeringen kommunicerat inom Infrastrukturdepartementets områden. Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Bild på den fysiska budgetpropositionen som har ett rosa omslag med en rosett i blågult.
Budgetpropositionen för 2020. Finansdepartementet/Regeringskansliet.

Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa

Regeringen satsade 50 miljoner kronor på nattåg till kontinenten i vårändringsbudgeten för 2019. I höstbudgeten förlängs satsningen med 50 miljoner kronor per år 2020-2022. Dessutom förstärks satsningen på nattåg till och från norra Sverige. Det innebär bland annat att den tillfälliga satsningen på nattåg till och från Jämtland förlängs till 2023.

Pressmeddelande: Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa 

Väg- och järnvägsunderhåll på landsbygden

Regeringen anser att fortsatta satsningar för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet är angelägna för utvecklingen av landsbygden. Därför vill regeringen förlänga och utöka statsbidrag till enskild väghållning till 118 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

En väl fungerande järnvägsinfrastruktur är också viktig för landsbygdens konkurrenskraft. Därför vill regeringen förlänga och utöka satsningen på järnvägsunderhåll i landsbygd till 100 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022

Pressmeddelande: Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

Elektrifieringskommission

Regeringen satsar 5 miljoner kronor per år fram till och med 2022 på att en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn. Elektrifieringskommissionen ska bidra till att påskynda investeringar i elvägar, laddinfrastruktur för ellastbilar samt andra effektiva tillämpningar. Kommissionen ska vidare belysa finansieringsfrågor, hur el snabbt kan dras fram till väg samt effekter på elförsörjningen av att godstrafiken ställer om. Den ska tillsammans med näringslivet och berörda aktörer skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige samt i övrigt genomlysa andra möjligheter till elektrifiering.

Förstärkning av solcellsstödet

Regeringen satsar ytterligare 500 miljoner i höständringsbudgeten under 2019 till investeringsstödet för solceller. Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020.

Pressmeddelande: 500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten

Utbyggnad av snabbladdning längs större vägar

Regeringen stärker utbyggnaden av infrastrukturen för snabbladdning längs större vägar där sådan infrastruktur annars inte byggs ut med 50 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av snabbladdning längs större vägar

Satsning på utbyggnad av bredband

I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi föreslår regeringen en satsning på 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 miljoner kr 2021 och 300 miljoner kronor 2022.

Pressmeddelande: Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.