Studiefinansiering

Publicerad

Studiestartsstödet förlängs

Studiestartsstödet infördes 2017 i syfte att öka rekryteringen till studier bland personer med kort tidigare utbildning och ett stort utbildningsbehov, för att därigenom öka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet. I budgetpropositionen för 2020 föreslås nu att 410 miljoner kronor anvisas för studiestartsstöd 2020 och att denna nivå ska gälla framöver.