Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige deltar i försvarssamarbetet European Intervention Initiative

Publicerad

Under ett möte i Hilversum i Nederländerna den 20 september anslöt Sverige till försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2). Samarbetet utgör en plattform för säkerhetspolitisk dialog och möjligt samarbete kopplat till olika typer av krissituationer.

Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar intentionsavtal.
Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknade det intentionsavtal som ansluter Sverige till EI2. Foto: Filippa Chantereau/Regeringskansliet

Initiativet är ett mellanstatligt samarbete mellan försvarsmakter och försvarsdepartement i tio länder, däribland Finland och Danmark. Det syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed stärka den europeiska förmågan att agera militärt i händelser av en kris eller konflikt. Grunden för samarbetet inom EI2 är samverkan kring ländernas riskbedömningar, hotbildsanalyser, erfarenhetsutbyte samt scenarieutveckling.

–  Ett svenskt deltagande i EI2 ger oss möjlighet att samverka med viktiga samarbetsländer och stärker våra möjligheter att påverka den europeiska säkerhetspolitiska inriktningen och policyutvecklingen för krishantering, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Samarbetet är icke-bindande och ingen stående styrka kommer att skapas inom EI2. Initiativet utgör ett komplement till andra försvarssamarbeten som Sverige deltar i.

European Intervention Initiative (EI2)

European Intervention Initiative (EI2) är ett fransklett militärt samarbete bestående av Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Belgien, Danmark, Nederländerna, Estland och Portugal som inleddes i juni 2018.

Finland anslöt sig till samarbetet i november 2018 och Sverige den 20 september 2019.