Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2020

Publicerad

Regeringens utbildningspolitik ska värna Sveriges position som en ledande kunskaps- och forskningsnation som präglas av hög kvalitet. Fokus i budgetpropositionen för 2020 ligger på att höja kunskapsresultaten och öka jämlikheten i skolan, att säkra lärarförsörjningen och kompetensförsörjningen samt att värna den fria forskningen. Budgetpropositionen är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Här presenteras regeringens satsningar på utbildningsområdet i 2020 års budgetproposition.