Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Utredning om ökat samarbete för minskad övergödning i Östersjön

Publicerad

Övergödningen hotar Östersjöns miljö. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) utreder ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön. Budgetpropositionen för 2020 bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Övergödningen är ett allvarligt hot mot Östersjöns miljö. Utbredningen av syrefria bottnar har ökat från 42 000 km2 (i medeltal för åren 2008 till 2017) till 57 000 km2 2018, vilket motsvarar en ökning med 36 procent.

Det finns fortfarande en stor potential att minska tillförseln av fosfor och kväve till Östersjön och nå de mål som är uppsatta för Östersjöns miljö.

Åtgärdsarbetet för att minska tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön har varit framgångsrikt. Men, ytterligare stora insatser krävs för att nå en acceptabel situation med mindre algblomningar och bättre vattenkvalitet som gör att ekosystemet kan återhämta sig. 

Ekonomiska styrmedel, till exempel handel med utsläppsrätter, är en möjlig väg som behöver undersökas mer i detalj och som blir en del av uppdraget. Erfarenheterna med utsläppshandel kommer främst från USA. Något som kan behöva analyseras är bland annat om och hur handel med utsläppsrätter skulle kunna fungera ihop med den lagstiftning som Sverige och andra EU-länder har att följa i form av vattendirektivet och havsmiljödirektivet.

Fakta

Det finns mål för hur mycket tillförseln av kväve och fosfor behöver minska till olika delar av Östersjön. Störst utsläppsminskningar behövs i Egentliga Östersjön som är Östersjöns största bassäng. Egentliga Östersjön sträcker sig från Åland till de danska sunden.

Sveriges utsläppstak är 308 ton fosfor per år till Egentliga Östersjön. Under 2017 släppte Sverige ut 790 ton fosfor enligt preliminära beräkningar från Havs- och vattenmyndigheten. Enligt samma preliminära beräkningar låg Sveriges kväveutsläpp till Egentliga Östersjön under utsläppstaket för 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.