Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och EU:s långtidsbudget på EU-toppmöte

Publicerad

På torsdag och fredag träffar statsminister Stefan Löfven sina EU-kollegor i Bryssel. Mötet kommer att domineras av brexit och diskussioner om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Stats- och regeringscheferna kommer också att ta upp EU:s utvidgning och klimatfrågor.

Brexit

Förhandlingar om ett nytt utträdesavtal för Storbritanniens utträde ur EU, brexit, har pågått in i det sista inför mötet i Europeiska rådet. Några timmar innan mötet började kom Storbritannien och förhandlarna fram till ett nytt förslag på utträdesavtal. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera det nya förslaget på mötet.

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

Diskussioner om EU:s långtidsbudget har pågått på flera nivåer sedan förra hösten. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera det fortsatta arbetet på mötet.

EU:s klimatstrategi

EU-ledarna kommer också diskutera EU:s långsiktiga klimatstrategi. Diskussionen kommer att handla om vilka långsiktiga mål EU ska sätta upp.

I Parisavtalet från 2015 uppmanas alla som skrivit under avtalet att utarbeta långsiktiga klimatstrategier och skicka in dem till FN senast 2020.

Turkiet

Stats- och regeringscheferna kommer sannolikt att diskutera Turkiets provborrningar i östra Medelhavet, migrationssituationen och eventuellt landets militära agerande i Syrien.

Framtidsfrågor för EU

På förra mötet pekade stats- och regeringscheferna ut ett antal områden som EU ska arbeta med 2020–2024, i en strategisk dagordning. Exempel på områden är klimat, migration, säkerhet och stark ekonomi. Den strategiska dagordningen är att likna vid en uppdragsbeskrivning till nästa EU-kommission, när den börjar arbeta. På mötet kommer EU-ledarna att diskutera den strategiska dagordningen tillsammans med Ursula von der Leyen, EU-kommissionens nästa ordförande.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.