Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit, utvidgning och långtidsbudget på EU-toppmöte

Publicerad

Brexit, utvidgningen av EU och EU:s långtidsbudget var några av frågorna som statsminister Stefan Löfven och hans EU-kollegor tog upp när de träffades 17–18 oktober. Stats- och regeringscheferna diskuterade också situationen i Syrien och Turkiet.

Brexit

Förhandlingarna om ett nytt utträdesavtal för Storbritanniens utträde ur EU, brexit, pågick in i det sista inför mötet i Europeiska rådet. Några timmar innan mötet började kom Storbritannien och EU: förhandlare fram till ett nytt förslag på utträdesavtal som stats- och regeringscheferna ställde sig bakom.

– Mina kollegor och jag har nu ställt oss bakom avtalet om Storbritanniens utträde ur EU, med en ny lösning för hur gränsen mellan republiken Irland och Nordirland ska hanteras, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

– Vi beklagar att britterna har valt att lämna EU. EU gör oss starkare och tryggare tillsammans och Storbritannien har varit en viktig partner i det samarbetet, fortsatte statsministern.

Utvidgning och Turkiet

Stats- och regeringscheferna hade en lång middagsdiskussion om EU:s utvidgning men beslöt att återuppta diskussionen vid ett senare möte.

– Det är förstås en stor besvikelse för de båda länderna. Många känner extra med Nordmakedonien som ju gjort stora ansträngningar i och med namnbytet, sade statsministern efter mötet.

Stats- och regeringscheferna diskuterade också Turkiets provborrningar i östra Medelhavet, migrationssituationen och landets militära agerande i Syrien. De fördömde Turkiets militära agerande i nordöstra Syrien.

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

På mötet tog stats- och regeringscheferna upp långtidsbudgeten. Diskussioner om EU:s långtidsbudget har pågått på flera nivåer sedan förra våren.

– Vi har haft en bra diskussion om EU:s långtidsbudget sade statsminister Stefan Löfven efter mötet. Det handlade inte minst om budgetens totala volym. Det fattades inga beslut och diskussionerna kommer fortsätta.

EU-ledarna hade en första diskussion om hur stor budgeten ska vara, hur medel ska fördelas i budgeten och om att brott mot rättsstatsprincipen ska få som konsekvens att det aktuella landet får mindre EU-medel. EU:s långtidsbudget kommer att vara på agendan även nästa gång EU-ledarna möts, i december.

EU:s klimatstrategi

EU-ledarna diskuterade även vilka klimatmål EU ska sätta upp i EU:s långsiktiga klimatstrategi. Stats- och regeringscheferna kommer att återkomma till EU:s klimatstrategi när de möts i december.

Framtidsfrågor för EU

På förra mötet pekade stats- och regeringscheferna ut klimat, migration, säkerhet och stark ekonomi som viktiga områden för EU att arbeta med 2020–2024. På mötet diskuterade EU-ledarna framtidsfrågorna tillsammans med Ursula von der Leyen, EU-kommissionens nästa ordförande.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.