Hållbar tillväxt i konkurrenskraftsrådet

Publicerad

Hållbar tillväxt stod i fokus på konkurrenskraftsrådet 26 och 27 september. Näringsminister Ibrahim Baylan och forskningsminister Matilda Ernkrans representerade Sverige.

Industripolitiken ska bidra till hållbar tillväxt

På konkurrenskraftsrådet 26 september diskuterade näringsministrarna kopplingen mellan industripolitiken och den inre marknaden samt hur industripolitiken kan bidra till en hållbar tillväxt.

– EU:s industri bör ta ledningen i klimatomställningen. Vi ska bygga vår politik på en robust inre marknad, en stark konkurrenspolitik och en öppen handel med tydliga regler, sa näringsminister Ibrahim Baylan på mötet.

Forskning för hållbar tillväxt

På mötet 27 september diskuterade EU:s forskningsministrar hur forskning och innovation ska bidra till hållbar tillväxt.

– Vi hade ett riktigt bra samtal om det här. Jag lyfte fram hur viktigt det är att EU:s forskningsprogram Horisont Europa använder minst 35 procent av medlen till klimatomställningen, sa forskningsminister Matilda Ernkrans.

Näringsminister Ibrahim Baylan och forskningsminister Matilda Ernkrans representerade Sverige på mötena i Bryssel.

 

Matilda Ernkrans pratar med två personer.
Forskningsminister Matilda Ernkrans pratar med sina kollegor i andra medlemsländer innan mötet i konkurrenskraftsrådet. Foto: EU-representationen.

Producerat av EU-representationen

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.