Hybridhot på Nato-möte i Bryssel

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 24–25 oktober på Natos försvarsministermöte i Bryssel. På agendan stod bland annat arbetet med att hantera hybridhot på nationell nivå och tillsammans med partner.

 • Natohökvarterets mötesrum med ovalt mötesbord med Natos försvarsministrar och inbjudna gäster.

  Mötet hölls på Natohögkvarteret i Bryssel.

  Foto: Nato

 • Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och försvarsminister Peter Hultqvist.

  Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg hälsade försvarsminister Peter Hultqvist välkommen till Natomötet i Bryssel.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist och den tyska försvarsministern Annegret Kramp Karrenbauer.

  Försvarsminister Peter Hultqvist under samtal med den tyska försvarsministern Annegret Kramp Karrenbauer under Nato:s försvarsministermöte den 25 oktober.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Försvarsministrarna i Nato träffas vid flera tillfällen per år och vid vissa möten bjuds också partnerländer som Sverige och internationella samarbetsorganisationer. Till mötet den 24–25 oktober var förutom Sverige och Finland även bland andra EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik inbjuden.

Hanteringen av hybridhot viktigt samarbetsområde

Hybridhot är ett samlingsbegrepp för en kombination av åtgärder som en främmande stat samordnat använder för att påtvinga en annan stat sin vilja eller utöva påverkan och beskrivs ibland som en fortsättning av säkerhetspolitiken med i vissa delar okonventionella medel. Det kan bland annat handla om ekonomiska påtryckningar, cyberattacker och desinformation. Regeringen ser allvarligt på denna typ av hot. Det är angeläget med en nationell förmåga att motstå hybridhot, men också att samarbeta med andra länder för att bättre förstå hotbilden eftersom hoten ofta är svåridentifierade och är riktade mot flera länder samtidigt.

Situationen i Afghanistan och Natos utbildnings- och rådgivningsinsats

Den 25 oktober träffades ministrarna i ett format för att diskutera Nato:s utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan. Presidentval genomfördes den 28 september i Afghanistan och ministrarna uppdaterades om utvecklingen i landet inklusive säkerhetssituationen. Behovet av fortsatt stöd till de afghanska försvars-och säkerhetsstyrkorna kvarstår Representanter för bl.a. Afghanistan, FN, EU och Världsbanken deltog även i mötet.

I samband med Natomötet i Bryssel genomförde Peter Hultqvist också bilaterala möten med bland andra den brittiska försvarsministern Ben Wallace, den ukrainska försvarsministern Andriy Zahorodniuk, Georgiens försvarsminister Irakli Garibashvili, den polska försvarsministern Mariusz Błaszczak och Tysklands försvarsminister Annegret Kramp Karrenbauer.