Artikel från Miljödepartementet

Miljöministrar enades om EU:s position inför FN:s klimatmöte COP25

Publicerad

EU:s miljö- och klimatministrar enades om EU:s position inför FN:s klimatkonferens COP25 när de träffades i miljörådet i Luxemburg 4 oktober. De behandlade också EU:s långsiktiga klimatstrategi och antog slutsatser om cirkulär ekonomi.

Isabella Lövin
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

FN:s klimatkonferens COP25 och EU:s långsiktiga klimatstrategi

Miljörådet antog efter långa förhandlingar slutsatser som fastställer EU:s ståndpunkt inför FN:s klimatkonferens COP25 i Santiago senare i år. Ministrarna fortsatte också diskussionen om hur EU:s långsiktiga klimatstrategi ska se ut.

Cirkulär ekonomi – övergången till ett hållbart samhälle

Rådet antog också slutsatser om cirkulär ekonomi. I slutsatserna betonar EU-länderna att det krävs ytterligare insatser för att stimulera en övergång till ett hållbart samhälle.

Det åttonde miljöhandlingsprogrammet

Rådet antog även slutsatser om det åttonde miljöhandlingsprogrammet. Det ger politisk vägledning för EU:s miljö- och klimatpolitik för perioden 2021–2030.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.