Artikel från Statsrådsberedningen

Ökad delaktighet i fokus under EU-forum

Publicerad

Den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in till ett EU-forum i Stockholm riktat till de 77 aktörer som ingått så kallade EU-handslag. Arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige följdes upp och det blev också paneldebatt, gruppdiskussioner och inspirationsbesök från Frankrike.

 • En panel med flera deltagare på scen.

  Panelen under EU-forumet utgjordes av Hans Dahlgren, EU-minister, Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer, Sofia Råsmar, tf teamchef för Europa och juridik med ansvar för EU-frågor, TCO, Göran Grén, avdelningschef Företagsjuridik, Svenskt Näringsliv, Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo kommun och Carin Lidman, kommunalråd, Västerås stad samt Annika Tännström, ordförande i regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • EU-minister Hans Dahlgren håller ett anförande.

  EU-minister Hans Dahlgren stod bakom inbjudan till EU-forumet.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Ebba Kock och Hans Dahlgren

  Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer och Hans Dahlgren, EU-minister.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Gaëtane Ricard-Nihoul håller en presentation.

  Gaëtane Ricard-Nihoul från franska Utrikesdepartementet berättade mer om Frankrikes delaktighetsarbete.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Christoffer Lundström och Kenneth Lundmark under EU-forumet.

  Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet var en av aktörerna som ingått EU-handslag med regeringen och som deltog på EU-forumet. Här Christoffer Lundström, enhetschef, verksamhetsutveckling och Kenneth Lundmark, förbundschef.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Hans Dahlgren och Göran von Sydow pratar med varandra.

  EU-minister Hans Dahlgren i samtal med Göran von Sydow, direktör för Sieps, som modererade EU-forumet.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Inbjudna till EU-forumet var representanter från arbetsmarknadens parter, kommuner, regioner, ungdomsrörelser, universitet och högskolor med flera.

– Det är väldigt roligt att se er alla här, som har ingått i EU-handslag, för ett gemensamt arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Ni bidrar allihop till att stärka delaktighetsarbetet utifrån era förutsättningar och era roller, sa EU-minister Hans Dahlgren som inledde forumet.

EU-ministern berättade mer om hur regeringen även på flera andra sätt utöver EU-handslagen arbetar för ökad delaktighet. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang. Som exempel på samråd lyfte EU-ministern så kallade EU-sakråd som ett exempel. Det är en arbetsmetod som regeringen kan använda för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer i ett tidigt skede.

– Jag deltog själv på ett EU-sakråd om EU:s långtidsbudget. Det var otroligt spännande att ta del av mängder av tankar om hur man till exempel kan förändra EU:s jordbrukspolitik så att den blir mindre dyrbar och mer framtidsinriktad, sa Hans Dahlgren.

EU-ministern berättade också om några av de frågor som är aktuella i EU, däribland förhandlingen om EU:s nästa fleråriga budgetram och brexit.

En tillbakablick över det arbete som gjorts och konkreta exempel

EU-ministern deltog också i en paneldiskussion som var en del av forumet. Där delade flera aktörer som ingått EU-handslag med sig av hur deras delaktighetsarbete ser ut. De gav konkreta exempel på genomförda åtaganden. Panelen diskuterade också utmaningar och möjligheter kring det fortsatta arbetet.

En av deltagarna i panelen var Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer som när de ingick ett EU-handslag 2017 åtog sig att stärka ungas delaktighet i, och kunskap om, EU genom olika åtgärder.

– Centralt för alla våra åtaganden har varit att stärka ungas ägandeskap av EU-frågor, vilket vi ser både som en förståelse för och deltagande i processer som gäller EU. Det handlar om att förstå var vi i Sverige är i förhållande till EU och att unga ska inkluderas i de processerna, sa Ebba Kock.

Som exempel tog hon genomförandet av skolval inför valet till Europaparlamentet och underströk vikten av att politik diskuteras i skolan.

I panelen satt också bland andra Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo kommun, som berättade om hur de fyra kommuner som samarbetar genom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK, samarbetar för att stärka sitt EU-arbete. Bland annat har de utbildat tjänstepersoner om EU och tagit fram en kommunikationsstrategi för att kommunicera ut EU-samarbetet på likartat sätt i de fyra kommunerna. Inför valet till Europaparlamentet skickades ett vykort ut till samtliga förstagångsväljare för att uppmärksamma valet.

”Ett superviktigt forum för oss”

Hur får vi fler att engagera sig? Det var frågan i fokus när det efter panelsamtalet var dags för gruppdiskussioner bland de inbjudna deltagarna. Kenneth Lundmark och Christoffer Lundström, förbundschef respektive enhetschef på studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, var två som deltog i samtalen. Att aktivt arbeta för ökad kunskap om EU är en självklarhet, menar de och berättar att det för dem var viktigt att vara en del i forumet.

– Vi jobbar utifrån demokratiperspektivet och då är det här ett superviktigt forum för oss. Vi verkar för ökad demokrati och EU-frågorna och delaktighetsperspektivet är en del av det. Vi är en del av EU och EU är också en del i svensk demokrati, vi hänger ihop, säger Kenneth Lundmark. 

Inspirationsexempel från Frankrike

EU-forumet avslutades med ett inspirationsbesök från Frankrike genom Gaëtane Ricard-Nihoul från franska Utrikesdepartementet. Hon berättade bland annat mer om de medborgarkonsultationer om EU:s framtid som Frankrikes president Emmanuel Macron tog initiativ till 2018. Genom seminarier, debatter och ett webbaserat frågeformulär kunde EU:s medborgare säga sitt om hur de tycker att EU ska utformas i framtiden.

– Genom medborgarkonsultationerna, som hölls i 27 medlemsländer i EU, nådde vi personer som normalt sett inte tar del av den här typen av debatter, sa Gaëtane Ricard-Nihoul.

EU-forumet den 23 oktober

Här kan du ta del av programmet för EU-forumet, som modererades av Göran von Sydow, direktör för Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Arbete för ökad delaktighet i EU

Läs mer om regeringens arbete för ökad delaktighet i EU.

EU-handslaget

De första EU-handslagen ingicks i december 2016, på initiativ av dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde, numera utrikesminister. Syftet med handslaget är att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.