Artikel från Finansdepartementet

Penningtvätt på agendan när finansministrar möts

Publicerad

Penningtvätt, EU:s användning av 2018 års budget och en effektivare utvecklingsfinansiering står på dagordningen när finansminister Magdalena Andersson möter sina EU-kollegor 10 oktober. Magdalena Andersson deltar också i Eurogruppens möte dagen innan.

Magdalena Andersson intervjuas av journalister.
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i Luxemburg 9-10 oktober. Foto: EU-representationen

Om att motverka penningtvätt

I december 2018 beslutade ministerrådet om en handlingsplan mot penningtvätt. På mötet kommer EU-kommissionen att informera finansministrarna om hur det hittills gått. Ministrarna ska också diskutera behovet av fler åtgärder för att stärka det europeiska systemet för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Länder utanför EU som är dåliga på att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism utgör en risk för EU:s finansiella system. EU-kommissionen har i uppdrag att ta fram en lista över dessa så kallade högrisktredjeländer. Ekofinrådet har förkastat ett tidigare förslag på lista på grund av otillräcklig transparens och att utpekade länder inte hade tillräckliga möjligheter att göra sina röster hörda. På mötet ska kommissionen presentera en metod för hur den planerar att ta fram en ny lista av högrisktredjeländer. Regeringen välkomnar att kommissionen har omarbetat metoden för att identifiera högrisktredjeländer.

Effektivisering av utvecklingsfinansiering

Det finns tecken på överlappningar och ohälsosam konkurrens i den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Därför tillsatte ministerrådet i april i år en högnivågrupp som framförallt fick till uppdrag att se över hur Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken ska kunna effektiviseras. Syftet med en sådan effektivisering är att EU-prioriteringar på utvecklingsområdet kan genomföras i ännu större utsträckning än idag.

Högnivågruppen ska under Ekofinrådets möte den 10 oktober presentera resultatet av sin översyn.  

Så användes EU:s budget 2018

Europeiska revisionsrätten granskar varje år hur EU använt föregående års budget. På mötet kommer Europeiska revisionsrätten presentera sin årsrapport för 2018. Regeringen anser att det är mycket viktigt att de pengar som hanteras av kommissionen, övriga EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Revisionsrättens årsrapport är därför ett viktigt underlag för att vara säker på att så sker.

Förberedelse inför G20- och IMF-möten

Finansministrarna ska också besluta om gemensamma positioner inför G20-mötet och ett gemensamt uttalande inför IMF-mötet i Washington senare i oktober.

I samband med mötet är Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i delar av Eurogruppens möte 9 oktober. På Eurogruppsmötet kommer ministrarna också att diskutera budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet, BICC.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på båda mötena i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.