Artikel från Finansdepartementet

EU:s finansministrar diskuterade penningtvätt

Publicerad · Uppdaterad

Penningtvätt, EU:s användning av 2018 års budget och en effektivare utvecklingsfinansiering stod på dagordningen när finansminister Magdalena Andersson träffade sina EU-kollegor 10 oktober. Magdalena Andersson deltog också i delar av Eurogruppen 9 oktober där ministrarna beslutade om hur euroområdets budgetinstrument ska styras.

Om att motverka penningtvätt

I december 2018 beslutade ministerrådet om en handlingsplan mot penningtvätt. På mötet informerade EU-kommissionen finansministrarna om hur det hittills gått. Ministrarna diskuterade också behovet av fler åtgärder för att stärka det europeiska systemet för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Länder utanför EU som är dåliga på att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism utgör en risk för EU:s finansiella system. EU-kommissionen har i uppdrag att ta fram en lista över dessa så kallade högrisktredjeländer. Ekofinrådet har förkastat ett tidigare förslag på lista på grund av otillräcklig transparens och att utpekade länder inte hade tillräckliga möjligheter att göra sina röster hörda. På mötet presenterade kommissionen en metod för hur den planerar att ta fram en ny lista av högrisktredjeländer. 

Effektivisering av utvecklingsfinansiering

Det finns tecken på överlappningar och ohälsosam konkurrens i den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering. Därför tillsatte ministerrådet i april i år en högnivågrupp som framförallt fick till uppdrag att se över hur Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken ska kunna effektiviseras. Syftet med en sådan effektivisering är att EU-prioriteringar på utvecklingsområdet kan genomföras i ännu större utsträckning än idag.

Högnivågruppen presenterade resultatet av sin översyn under Ekofinrådets möte.  

EU:s budget 2018

Europeiska revisionsrätten granskar varje år hur EU använt föregående års budget. På mötet presenterade Europeiska revisionsrätten sin årsrapport för 2018. 

Deltog i eurogruppen

I samband med mötet var Sverige tillsammans med EU-länder som inte infört euron inbjudet att delta i delar av Eurogruppens möte 9 oktober. På Eurogruppsmötet beslutade ministrarna om styrningen för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet, BICC.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på båda mötena i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.