Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och Ukraina på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s roll i Afghanistan och situationen i Syrien och Ukraina är ämnen som utrikesminister Ann Linde ska behandla med sina EU-kollegor i Luxemburg, på höstens första möte i utrikesrådet den 14 oktober. Utrikesministrarna kommer också diskutera Turkiets provborrningar i Medelhavet.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på utrikesrådets möte i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini kommentera situationen i Libyen, Iran, Venezuela och Irak.

EU:s engagemang i Afghanistan

Utrikesministrarna inleder mötet med en diskussion om EU:s engagemang i Afghanistan.

Regeringen vill se ett starkt politiskt engagemang från EU:s sida i Afghanistan. Regeringen anser att EU har en viktig roll som partner till Afghanistan, i fredsarbetet i landet och inte minst för att värna mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Regeringen vill att EU fortsatt stöttar en politisk lösning av konflikten och arbetar långsiktigt för fredssamtal, vapenvila och minskad korruption.

Syrien

Utrikesministrarna kommer även att diskutera situationen i Syrien och följa upp mötet om Syrien i FN:s generalförsamling i september.

Regeringen ser med stor oro på utvecklingen runt Idlib och den turkiska militära offensiven i nordöstra Syrien. Framförallt är de humanitära konsekvenserna oroande och angreppet strider mot folkrätten och hotar möjligheterna att få fred i Syrien. EU måste nu följa utvecklingen noga och även stötta FN:s Syriensändebud i arbetet med att etablera en konstitutionell kommitté för Syrien.

Ukraina

Utrikesministrarna kommer också behandla situationen i Ukraina, inför lunchdiskussionen med Ukrainas utrikesminister Vadym Prystaiko.

Regeringen stöttar Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och landets arbete med reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen anser att EU bör vara tydliga mot Ukraina om att landet är viktigt för EU och att EU stödjer reformarbetet i landet.

Turkiets provborrningar i Medelhavet

Som sista punkt på dagordningen kommer utrikesministrarna att diskutera Turkiets olagliga provborrningar i östra Medelhavet.

Regeringen ser med oro på provborrningarna och står bakom EU:s slutsatser från juli 2019 om Cyperns rättighet till sin exklusiva ekonomiska zon. Regeringen kommer att verka för att EU:s förhållningssätt blir ansvarsfullt och balanserat.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 14 oktober

Mer om mötet i utrikesrådet 14 oktober

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.