Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Afghanistan, Iran och Sudan på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s roll i Afghanistan och den regionala säkerheten i Persiska viken och Iran är ämnen som utrikesminister Ann Linde ska behandla med sina EU-kollegor 11 november i Bryssel. Utrikesministrarna kommer också diskutera situationen i Sudan.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i utrikesrådet 11 november. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini kommentera situationen i Venezuela, Turkiet och Syrien och Kina.

EU:s engagemang i Afghanistan

Utrikesministrarna inleder mötet med en diskussion om EU:s engagemang i Afghanistan, efter att ha skjutit upp punkten på det förra mötet i oktober.

Regeringen vill se ett starkt politiskt engagemang från EU:s sida i Afghanistan. Regeringen anser att EU har en viktig roll som partner till Afghanistan, i fredsarbetet i landet och inte minst för att värna mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Regeringen vill att EU fortsatt stöttar en politisk lösning av konflikten och arbetar långsiktigt för fredssamtal, vapenvila och minskad korruption.

Regional säkerhet i Persiska viken

Utrikesministrarna kommer även att diskutera situationen i Persiska viken och i Iran.

Regeringen anser att EU ska spela en aktiv roll i området, för att minska spänningar och underlätta dialogen mellan regionala aktörer.

Det är också viktigt att EU fortsatt arbetar aktivt för att förhindra att Iran lämnar kärnenergiöverenskommelsen JCPOA.

Situationen i Sudan

Utrikesministrarna kommer också diskutera gemensamma budskap inför lunchdiskussionen med Sudans premiärminister Abdalla Hamdok.

Regeringen välkomnar att en civil övergångsregering tillträtt i Sudan och att man kommit överens om att hålla allmänna val 2022. EU bör stödja övergångsregeringens arbete för en reformagenda och för att uppnå hållbar fred i Sudan. EU bör också stötta arbetet för att vända den ekonomiska krisen i landet samt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter och öka kvinnors representation och rättigheter.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 11 november

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.