Artikel från Utrikesdepartementet

Diplomatprogrammet ger tillgång till en diplomatisk verktygslåda - med erfarenhet kommer fingertoppskänsla

Publicerad

Diplomatprogrammets nya rektor Gufran Al-Nadaf har arbetat på UD i 22 år. Att få vara med om att lotsa nya kollegor in i diplomatyrket, gruppdynamik och att jobba med olika typer av människor, är det som lockar henne till uppdraget som rektor.

  • Gufran Al-Nadaf

    Diplomatprogrammets nya rektor Gufran Al-Nadaf

    Foto: Erica Kanold/Regeringskansliet

  • Diplomatprogrammets rektor Gufran Al Nadaf

    Foto: Erica Kanold/Regeringskansliet

– Det är så roligt att nu ha fått denna tjänst! Jag ser fram emot att leda och samtidigt utvecklas tillsammans med alla blivande diplomater.

Representativitet, flexibilitet och goda sakkunskaper

Närvaron på sociala plattformar är numer en del av den offentliga diplomatin i och med digitaliseringen i vårt samhälle. Även annonseringen till diplomatprogrammet sker via sociala medier idag. Utöver detta, ser Gufran Al-Nadaf att yrket fortsatt handlar om vilka färdigheter en diplomat bör ha:

– Det här är ett traineeprogram som ska förbereda diplomater för tjänstgöring i Sverige och utomlands. Det som krävs är att vara en god representant för Sverige, vara flexibel, ha relevanta sakkunskaper och vara duktig på språk samt interkulturell förståelse. Du bör också vara prestigelös och kunna ställa upp på de vitt skilda arbetsuppgifter som ingår i diplomatyrket. Det är allt från konsulär service till att företräda eller förhandla för Sverige i internationella sammanhang.

Programmet ger de antagna möjligheten att öka sin kompetens i det diplomatiska hantverket. Utöver sakkunskap, ägnas också fokus åt personlig utveckling. Att vara diplomat kräver fingertoppskänsla för hur man, som representant för Sverige, bör föra sig i olika sammanhang – ofta kommer det med lite mera erfarenhet. Gufran Al-Nadaf betonar att den livsstil som följer med diplomatyrket också förutsätter ödmjukhet:

– Det är viktigt att inte tappa bort sig själv, och att vara medveten om den verklighet som råder i det land där man verkar. Det är den verkligheten som diplomaten ska känna till och rapportera om. Som representant för Sverige är det också viktigt att hela landet representeras, från Luleå till Tensta och Skåne.

Ett helhetsperspektiv på mångfald

I sin nya roll understryker Gufran Al-Nadaf att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller mångfald:

– Mångfald handlar om stad, land, olika socioekonomiska förutsättningar och erfarenheter. Just nu har vi exempelvis en viss övervikt av sökande från södra Sverige. Det är bra – för vi ska inte vara Stockholmsfixerade. Jag vill gärna uppmana personer från mellersta och norra Sverige att söka till diplomatprogrammet!

Grundkravet för ansökan är akademisk examen, viss internationell erfarenhet och goda språkkunskaper. Av dem som söker är många jurister, ekonomer eller statsvetare, något som hon tänker kan breddas på sikt:

– Det sägs ibland att man bör vara en ingenjör för att klara av att hantera diplomatyrkets alla områden. Tänk om just ingenjörer, psykologer eller läkare ville söka sig till programmet! Vi behöver personer från alla delar av samhället. Det kommer att berika yrket.

Interaktivitet och studiebesök

På diplomatprogrammet föreläser medarbetare på Utrikesdepartementet och Regeringskansliet, och representanter från myndigheter samt civilsamhälle. Utbildningen består av åtta moduler, däribland Sverigekunskap, utrikes- och säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och demokratifrågor, ekonomi och handel samt färdigheter såsom förhandlingskunskap och nätverkande. Som rektor vill Gufran Al-Nadaf lyfta fram de interaktiva momenten i utbildningen. Det är utanför Utrikesdepartementets väggar, på studiebesök runtom i Sverige och utomlands, som man får en bättre förståelse för vad man ska använda de verktyg som man får på diplomatprogrammet, menar hon.

– Diplomatprogrammet är ju ett sätt att ge dipparna en diplomatisk verktygslåda. De kommer inte på 14 veckor kunna lära sig allt som man lär sig under en livstid som diplomat, men de får verktygen för att kunna utföra ett bra jobb. Den nya läroplanen och de nya kunskaperna tillgodoser just dessa aspekter. Jag har haft mycket skickliga företrädare och är stolt över det jag nu får förvalta. När jag började arbeta på Utrikesdepartementet, trodde jag att jag skulle stanna i några år. Nu, över 20 år senare, får jag den stora förmånen att leda diplomatprogrammet som jag en gång själv gick, men som idag ser helt annorlunda ut, säger Gufran Al-Nadaf.