Artikel från Socialdepartementet

E-hälsa i fokus 3 december

Publicerad

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Hur långt har vi kommit och vad väntar? Den 3 december arrangeras Nationella e-hälsodagen i Stockholm.

Digitaliseringen går snabbt framåt och märks på många olika sätt i Sveriges regioner och kommuner. Tillgång till nya beslutsstöd ger effektivare arbetssätt. Ny teknologi kan öka kvaliteten i vården och patienter ges möjlighet att själva övervaka sin hälsa i hemmet. Med välfärdsteknik kan fler som behöver samhällets stöd leva mer självständigt, personalen kan arbeta mer flexibelt och insatser bättre individanpassas. Under Nationella e-hälsodagen 3 december ges en bild av utvecklingsarbetet just nu och vägen framåt under de kommande fem åren.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bestämde sig 2016 för en gemensam vision för e-hälsoarbetet – Vision e-hälsa 2025. Visionens målsättning är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Syftet är att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Brukare, klienter och patienter ska ges möjlighet att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Nationella e-hälsodagen arrangeras av E-hälsomyndigheten.

Läs programmet och anmäl dig här!

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.