Artikel från Utrikesdepartementet

EU-möte om demokratistöd och finansiering av hållbar utveckling

Publicerad

Effektivare former för finansiering är en av frågorna som EU-ländernas ministrar för internationellt utvecklingssamarbete ska diskutera när de möts i Bryssel 25 november. De ska även ta upp hur EU bättre kan stödja länder på väg mot demokrati utifrån konkreta exempel från Etiopien och Sudan.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Finansiering, demokratistöd och EU:s relationer med Afrika och länder i Stillahavsområdet är några av frågorna på dagordningen när EU:s utrikesråd möts i Bryssel 25 november. Foto: Europeiska unionens råd

Aktuella frågor

Tillsammans med EU:s höga representant Federica Mogherini inleder ministrarna mötet med att ta upp aktuella frågor på utvecklingsområdet.

Mogherini förväntas ge en humanitär utblick samt kommentera läget i förhandlingarna om det framtida partnerskapet mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet mot bakgrund av att det så kallade Cotonouavtalet löper ut 2020. Mogherini förväntas också ta upp de rådslutsatser om demokrati som EU:s utrikesråd beslutade om i oktober.

Finansiering av hållbar utveckling

Biståndsministrarna inleder sedan mötet med en diskussion om hur systemet för utvecklingsfinansiering kan bli effektivare. Utgångspunkt för diskussionen är en rapport som tagits fram på uppdrag av EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor.

Regeringen välkomnar översynen och framhåller att eventuella förändringar ska göras för att effektivisera och öka effekterna av utvecklingssamarbetet.

Stöd till länder på väg mot demokrati

Biståndsministrarna kommer även att diskutera hur EU bättre kan stödja länder på väg mot demokrati med Etiopien och Sudan som exempel.

Regeringen anser att stöd till länder på väg mot demokrati är en viktig del av EU:s utvecklingsarbete för att främja demokrati på ett globalt plan. Regeringen kommer att betona vikten av att EU stödjer både institutionella reformer och det civila samhället för att uppnå konkreta resultat för befolkningen.

Jämlik skolgång i Afrika

Tillsammans med Etiopiens utbildningsminister Tilaye Gete avslutas mötet med en informell diskussion om utmaningarna med att uppnå en jämlik skolgång i Afrika. 

Regeringen arbetar för en helhetssyn på lärande med fokus på att bygga upp kapaciteten, både i infrastruktur och möjlighet att erbjuda en likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd med fokus på utveckling 25 november

Mer om mötet i EU:s utrikesråd med fokus på utveckling 25 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.