Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

EU:s jordbrukspolitik: miljö, klimat och övergångsregler

Publicerad

EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts den 18 november för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Mötet kommer att handla om miljö- och klimatfrågor och om regler för övergången mellan den gamla och den nya politiken.

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel 18 november för att framför allt diskutera förutsättningarna för att höja miljö- och klimatambitionerna i EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: Sveriges EU-representation

Miljö- och klimataspekter på jordbrukspolitiken

Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020 består av tre förslag till förordningar. EU:s jordbruksministrar har behandlat förslagen vid ett flertal mötestillfällen under året i EU:s ministerråd för jordbruk och fiskeripolitik, Agrifish.

Förhandlingarna har under hösten 2019 särskilt fokuserat på de delar av förslagen som handlar om en ny genomförandemodell och om miljö- och klimatåtgärder.

Regeringens vägledande principer i förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling. Regeringen välkomnar därför att miljö och klimat diskuteras på mötet 18 november.

Regeringen förespråkar mer öronmärkning av medel för miljö- och klimatåtgärder och är positiv till ordförandeskapets arbete med att ta fram ett kompromissförslag. Regeringen är positiv till det nya miljöprogrammet i CAP:s pelare I som ger förutsättningar för att öka lantbrukarnas intresse för miljöinsatser.

Regeringen är i huvudsak positiv till framsteg i förhandlingen som innebär att medlemsstaterna ska kunna rikta grundvillkoren till områden och företag där de är relevanta eftersom det ökar förutsättningarna för miljönytta och effektivitet.

En slutlig överenskommelse om CAP kan sannolikt ske tidigast när EU:s budgetram för 2021-2027 är överenskommen.

Övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken

Förhandlingarna om hela EU:s budgetram för 2021-2027 måste blir klara för att den nya jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft.

För att överbrygga det gap som kommer att uppstå mellan nuvarande och kommande period har EU-kommissionen lagt ett förslag om övergångsregler. De ska säkerställa att det finns en kontinuitet i jordbrukspolitiken under övergångsperioden.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.