Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

Publicerad

Utvidgningen av EU och rättsstatens principer var två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina motsvarigheter från EU-länderna den 19 november i Bryssel. Mötet handlade också om EU:s långtidsbudget och nästa möte i Europeiska rådet i december.

EU:s utvidgning

- Flera av oss sa att vi måste anstränga oss för att hitta ett sätt att nå enighet kring utvidgningsfrågan. Det hade vi ju inte i förra månaden. Vi som tog upp det här förslaget tyckte att kommissionen skulle få i uppdrag att lägga fram ett förslag på hur vi kan se över hela utvidgningsprocessen. Men det vore bra att göra ett omtag genom att se över själva processen, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

På mötet fick ministrarna en lägesuppdatering om utvidgningsprocessen av EU-kommissionen.

Stats- och regeringscheferna beslutade på det senaste mötet att återkomma till frågan före toppmötet om västra Balkan i maj 2020.

Rättsstatens principer i EU

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, diskuterade med ministrarna hur respekten för grundläggande rättigheter kan stärkas i EU. 

EU:s långtidsbudget

På mötet gav det finländska ordförandeskapet EU-ministrarna en lägesuppdatering från förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.
Stats- och regeringscheferna kommer att ta upp långtidsbudgeten på EU-toppmötet i december.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13 december

EU-ministrarna förberedde även dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 12–13 december. Troligen kommer Europeiska rådet ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, den strategiska agendan, EU:s klimatarbete och externa relationer.

 

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.