EU-ministrar diskuterade investeringar i utbildning, klimatfinansiering och moms

Publicerad

Fredag 8 november var det möte i både utbildningsrådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel. EU:s finansministrar och utbildningsministrar inledde dagen med en gemensam debatt om investeringar i utbildning. På eftermiddagen diskuterade finansministrarna klimatfinansiering, moms och punktskatter medan utbildningsministrarna tog sig an livslångt lärande och det europeiska området för utbildning.

Investeringar i utbildning

På förmiddagen hade utbildningsministrarna och finansministrarna en gemensam debatt om investeringar, effektivitet och kvalitet i utbildningen.

– Vi har ju aldrig tidigare haft ett möte där utbildningsministrarna och finansministrarna sitter tillsammans. Jag ser det som ett tecken på att det finns ett ökat intresse för utbildningens betydelse för hur ekonomin fungerar. Det kan handla om att skolan är tillräckligt bra för att ekonomin ska vara bra, men det kan också handla om kompetensförsörjningen som är en allt viktigare fråga, kommenterade utbildningsminister Anna Ekström.

Klimatfinansiering inför COP25

På eftermiddagen fortsatte mötet för finansministrarna som antog slutsatser om klimatfinansiering, inför FN:s klimatkonferens COP25 i december. Tillsammans med slutsatserna om klimatåtaganden från miljörådet 4 oktober utgör slutsatserna om klimatfinansiering EU:s förhandlingsmandat under COP25-mötet i Madrid.

Kamp mot momsbedrägerier inom e-handeln

Finansministrarna kom överens om att införa ny dokumentationsskyldighet för betaltjänstleverantörer för att bekämpa momsbedrägerier inom e-handeln.

Ministrarna enades också om ändringar i den särskilda momsordningen för småföretag.

Punktskatt på alkohol

Finansministrarna diskuterade ett förslag om att förändra strukturen för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, men lyckades inte komma överens. Ministrarna kommer sannolikt att återkomma till frågan i december.

Livslångt lärande och det europeiska området för utbildning

På eftermiddagsdelen av utbildningsrådet antog utbildningsministrarna slutsatser om livslångt lärande och en resolution om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet.

Statssekreterarna Max Elger och Leif Jakobsson deltog i mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Utbildningsminister Anna Ekström representerade Sverige på mötet i utbildningsrådet. Båda mötena var i Bryssel.

Sverige deltog också då eurogruppen träffades i ett inkluderande format för att diskutera bland annat reformer av den europeiska stabilitetsmekanismen och bankunionen.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om mötet i Ekofinrådet 8 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Mer om mötet i utbildningsrådet 8 november