Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Framåtriktad diskussion om samverkansprogrammen på Nationella Innovationsrådets möte

Publicerad

Regeringens samverkansprogram diskuterades på Nationella Innovationsrådets möte i måndags, den 25 november. Det nationella innovationsrådet leds av statsminister Stefan Löfven och består av utvalda ledamöter från regeringen, samt från näringsliv, akademi och andra delar av samhället.

Näringsminister Ibrahim Baylan står och samtalar med två personer som har ryggen mot kameran
Näringsminister Ibrahim Baylan är ledamot i Nationella Innovationsrådet och också ansvarig för regeringens strategiska samverkansprogram. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationella Innovationsrådet har till uppgift är att bidra med synpunkter och råd på regeringens politik inom områden där innovation kan bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

Näringsminister Ibrahim Baylan inledde med en övergripande beskrivning av samverkansprogrammen, både resultaten och erfarenheterna från förra mandatperiodens samverkansprogram, samt inriktningen på mandatperiodens fyra samverkansprogram. Varje program presenterades närmare för att berätta om de specifika förutsättningar som finns för respektive ämne, varefter programmen diskuterades med Innovationsrådets medlemmar. Diskussionen var framåtblickande och syftade bland annat till att ge innovationsrådet möjlighet att i uppstartsfasen spela in sina erfarenheter och perspektiv. Fokus i diskussionen kretsade framför allt runt dessa frågor:

  • Vilka är framgångsfaktorerna för att samverkansprogrammen ska kunna bidra med prioriteringar inom kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk som stärker Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft?
  • Vilka frågor är viktiga att adressera inom vart och ett av de fyra samverkansprogrammen?
  • Vilka EU- och internationella processer är relevanta för respektive samverkansprogram att förhålla sig till?

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Som del av januariavtalet presenterade regeringen i juli 2019 fyra teman för samverkansprogram 2019-2022 med utgångspunkt i Sveriges styrkor, samhällsutmaningar och Agenda 2030:

  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande
  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science (befintligt och fortlöper till 2022)