Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Möte om WTO och handelsrelationen mellan EU och USA

Publicerad

Moderniseringen av WTO och handelsrelationerna med USA var några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg diskuterade med sina EU-kollegor när de möttes i Bryssel 21 november. Ministrarna hade också en informell diskussion om handelsrelationen med Kina.

Moderniseringen av WTO

- Vi är väldigt enade inom EU om att vi måste ha ett överprövningsorgan inom WTO. Det är oerhört viktigt framförallt för små länder att få en rättslig prövning av handelstvister. Om detta var det en bred enighet i EU idag bland handelsministrarna, sade handelsminister Anna Hallberg efter mötet.

Från den 10 december riskerar WTO:s överprövningsorgan att vara utan tillräckligt antal skiljepersoner, vilket äventyrar hela tvistlösningssystemet.

På mötet informerade EU-kommissionen handelsministrarna om arbetet med att modernisera världshandelsorganisationen WTO, inför WTO:s ministerkonferens i Nur-Sultan, Kazakstan, i juni 2020.

Handelsrelationerna EU- USA och frihandelsavtal

EU-kommissionen informerade även handelsministrarna om den senaste utvecklingen i handelsrelationen mellan EU och USA.

Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport om hur EU:s frihandelsavtal genomförs. På mötet presenterade kommissionär Cecilia Malmström rapporten som publicerades den 14 oktober.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i EUs utrikesråd 21 november