Innehållet publicerades under perioden

-

Pesco, insatser och träningsmissioner på EU-möte

Publicerad

EU:s permanenta strukturerade samarbete på försvarsområdet, insatser och träningsmissioner och samarbetet mellan EU och Nato är ämnen som EU:s försvarsministrar ska diskutera den 12 november i Bryssel.

Försvarsminister Peter Hultqvist blir intervjuad i samband med door-step.
Försvarsminister Peter Hultqvist representerar Sverige på EU:s rådsmöte om försvar den 12 november. Foto: EU-representationen

Pesco - EU:s permanenta strukturerade samarbete

Försvarsministrarna inleder mötet med en diskussion om säkerhets- och försvarsfrågor, med fokus på EU:s permanenta strukturerade samarbete, Pesco.

Regeringen välkomnar att EU utvecklar och fördjupar EU-samarbetet inom säkerhet och försvar. Pesco är ett bra och konkret exempel på ett samarbete som bidrar till att EU:s medlemsstater kan utveckla förmågor och bidra till insatser. Regeringen anser att samarbetet med strategiska partners utgör en viktig del för att stärka europeisk säkerhet och förmåga.

Vid EU:s försvarsministermöte väntas Rådet att anta en uppdaterad lista över Pesco-projekten.

Insatser och träningsmissioner

Försvarsministrarna förutses även diskutera militära insatser och träningsmissioner som pågår inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, GSFP. Insatserna utgör en viktig del av EU:s engagemang inom ramen för EU:s globala strategi för säkerhet och försvar. Regeringen stödjer ambitionen om att EU som global aktör ska ha förmåga att verka genom hela konfliktcykeln.

EU och Nato

Under mötet kommer ministrarna också diskutera samarbetet mellan EU och Nato. Regeringen välkomnar ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter. Samarbetet mellan EU och Nato bör fokusera på områden där det finns gemensamma intressen och där organisationerna kan komplettera varandra, som exempelvis insatser för att motverka cyber- och hybridhot.

Europeiska försvarsbyrån

I anslutning till rådsmötet kommer också ett styrelsemöte i Europeiska försvarsbyrån att hållas. På dagordningen finns budgeten för 2020, byråns treåriga planeringsramverk och ett tankepapper om den koordinerade försvarsöversynen.
Försvarsminister Peter Hultqvist representerar Sverige på mötet.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning för rådsmötet 12 november

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.