Innehållet publicerades under perioden

-

Pesco, insatser och träningsmissioner på EU-möte

Publicerad

EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s permanenta strukturerade samarbete på försvarsområdet, insatser och träningsmissioner och samarbetet mellan EU och Nato när de träffades 12 november i Bryssel.

Försvarsministrarna Peter Hultqivst och Antti Kaikkonen
EU-ländernas försvarsministrar träffades i Bryssel 12 november för att bland annat ta upp EU:s gemensamma insatser och träningsmissioner. Försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige och tog också tillfället till samtal med sin finske ministerkollega Antti Kaikkonen. Foto: Europeiska rådet

Pesco - EU:s permanenta strukturerade samarbete

Försvarsministrarna inledde mötet med en diskussion om säkerhets- och försvarsfrågor, med fokus på EU:s permanenta strukturerade samarbete, Pesco.

- Det finns en tydlig vilja att lösa detta och vi gjorde framsteg på mötet idag, sa försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

- Att länder utanför EU, ska kunna vara med i projekt är jätteviktigt, vi har företag i Sverige som är ägda av både amerikanska och brittiska intressen och vi vill inte att de ska utsättas för någon form av diskriminering. Vi ser det här som väldigt viktigt för Sverige och vi har drivit hårt att tredjeland inte ska exkluderas och att det ska vara likvärdiga villkor, sa försvarsministern vidare.

Insatser och träningsmissioner och EU och Nato

Försvarsministrarna behandlade även militära insatser och träningsmissioner inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, GSFP.

Över lunchen diskuterade även ministrarna samarbetet mellan EU och Nato tillsammans med Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoana.

Europeiska försvarsbyrån

I anslutning till rådsmötet hölls ett styrelsemöte i Europeiska försvarsbyrån. Försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige på mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet i utrikesrådet med fokus på försvar 12 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.