Tågresenärers rättigheter, vägavgifter och det gemensamma luftrummet på EU:s transportministermöte

Publicerad

Ökade rättigheter för tågresenärer, vägavgifter för tunga fordon och det gemensamma europeiska luftrummet är några av frågorna som infrastrukturminister Tomas Eneroth ska diskutera med sina EU-kollegor på ministerrådsmötet i Bryssel 2 december.

Tomas Eneroth och Tomas Cocek
Infrastrukturminister Tomas Eneroth samtalat med Tjeckiens transportminister Tomas Cocek på ett tidigare möte i EU:s transportråd. Foto: Europeiska unionen

Tågresenärers rättigheter

På mötet ska infrastrukturministrarna komma överens om tre olika förslag på transportområdet. Först ut är förslaget om ändringar i tågpassagerarförordningen. Syftet med förslaget är att garantera resenärer vissa rättigheter, bland annat rätt till ersättning och information vid förseningar samt assistans till personer med funktionsnedsättning.

Det transeuropeiska transportnätet

På mötet ska ministrarna också komma överens om Smart TEN-T, ett förslag om att förenkla tillståndsprocesser för infrastrukturprojekt i det transeuropeiska transportnätet.

Vägavgifter

Ministrarna ska även ta ställning till ett förslag om att uppdatera EU:s regler om vägavgifter. Ändringarna i det så kallade eurovinjettdirektivet berör vägtullar, vägavgifter och fordonsskatter för tunga fordon.

Regeringen ställer sig bakom vissa delar i förslaget men anser att det är för tidigt att besluta om det i ministerrådet eftersom väsentliga frågor om utformningen av tidsbaserade avgifter ännu inte har behandlats. Det är därför svårt att bedöma förslagets konsekvenser.

Digitala transporter, gemensamma luftrummet och tidsomställningar

På mötet kommer infrastrukturministrarna också att debattera digitala transporttjänster för människor och hur EU bör gå vidare med regleringen av det gemensamma europeiska luftrummet.

Finlands ordförandeskap kommer också att informera om förslaget om slopad tidsomställning.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på mötet.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Mer om Sveriges arbete i EU