Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

WTO och handelsrelationen EU-USA på ministermöte

Publicerad

Moderniseringen av WTO och handelsrelationerna med USA är några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg ska ta upp med sina EU-kollegor när de möts i Bryssel 21 november. EU-ländernas handelsministrar kommer även att ha en informell diskussion om handelsrelationen med Kina.

Anna Hallberg
Handelsminister Anna Hallberg företräder Sverige när EU-ländernas handelsministrar möts i EU:s utrikesråd 21 november. WTO och handelsrelationen mellan EU och USA är två av frågorna på dagordningen. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl

Moderniseringen av WTO

På mötet kommer EU-kommissionen att informera handelsministrarna om arbetet med att modernisera världshandelsorganisationen WTO inför WTO:s ministerkonferens i Nur-Sultan, Kazakstan, i juni 2020.

Från den 10 december riskerar WTO:s överprövningsorgan att vara utan tillräckligt antal skiljepersoner vilket äventyrar hela systemet för tvistlösning. EU-kommissionen arbetar tillsammans med andra parter för att hitta en lösning och handelsministrarna kommer att få information även om det arbetet.

Regeringen anser att det regelbaserade världshandelssystemet och en modernisering av WTO är av stor vikt för förtroendet för WTO. Regeringen arbetar för att EU ska ha en fortsatt ledande roll i moderniseringsarbetet och stödjer EU-kommissionens arbete.

Handelsrelationerna mellan EU och USA

EU-kommissionen kommer att informera handelsministrarna om den senaste utvecklingen vad gäller handelsrelationen mellan EU och USA.

Regeringen anser att EU bör undvika en upptrappning av handelskonflikten och kommer att arbeta för en förhandlad lösning för att hantera tvister.

Frihandelsavtal

Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport om hur EU:s frihandelsavtal genomförs. På mötet kommer EU-kommissionär Cecilia Malmström att presentera årets rapport som publicerades den 14 oktober.

Liksom tidigare visar rapporten att frihandelsavtalen ökar handeln och att de öppnar nya marknader för företag i EU.

Handelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet om handel i EU:s utrikesråd, FAC, 21 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Mer om EU-representationen

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i utrikesrådet, FAC, 21 november