5G, e-integritet och europeisk dataekonomi på EU-möte

Publicerad

På telekområdets möte i Bryssel 3 december står 5G och e-integritet på agendan. Ministrarna ska även diskutera den europeiska datakonomin och etisk användning av data.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s telekområd möts i Bryssel 3 december. Foto: Europeiska unionens råd

5G

Ministrarna ska på mötet i telekområdet komma överens om slutsatser om 5G-teknikens betydelse för Europas ekonomi och behovet av att minska de säkerhetsrisker som är kopplade till 5G.

Regeringen anser att förslaget till slutsatser är väl avvägt och balanserar både möjligheterna och säkerhetsutmaningarna med 5G på ett bra sätt.

E-integritet

Det finländska ordförandeskapet kommer därefter att informera ministrarna om hur arbetet fortskrider med förordningen om regler för integritet och elektronisk kommunikation.

Etisk användning av data

Ministrarna ska sedan diskutera hur den europeiska datakonomin kan växa och hur EU kan bli ett nav för etisk användning av data.

Regeringen kommer på mötet att framhålla vikten av europeiskt samarbete och anser att en EU-kommissionen bör ta fram en människocentrerad strategi för dataekonomin. Det är viktigt att göra det lättare att dela data mellan privata aktörer och den offentliga sektorn och samtidigt stärka individens förmåga att hantera egna personuppgifter på ett säkert sätt, anser regeringen.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på mötet.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet i telekområdet 3 december