Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Biologisk mångfald och europeisk grön giv på miljörådet

Publicerad

På årets sista ministerrådsmöte 19 december träffar miljö- och klimatminister Isabella Lövin sina EU-kollegor för att diskutera den europeiska gröna given som EU-kommissionen presenterade förra veckan. Ministrarna ska också anta slutsatser om biologisk mångfald.

Isabella Lövin
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin företräder Sverige på mötet i miljörådet 19 december. Foto: EU-representationen

Den europeiska gröna given

Miljö- och klimatministrarna ska på miljörådet diskutera EU:s miljö- och klimatpolitik under den nya EU-kommissionens mandatperiod, 2019–2024. Den nytillträdda kommissionsordföranden Ursula von der Leyen har med den europeiska gröna given som presenterades förra veckan tydligt signalerat att kommissionen prioriterar miljö- och klimatfrågorna högt.

Regeringen välkomnar att kommissionen prioriterar miljö- och klimatfrågorna och initiativet till en grön giv. Det är angeläget att den höga ambitionen nu omsätts i konkret politik och lagförslag. Regeringen anser till exempel att EU-kommissionen bör presentera ett ambitiöst åttonde miljöhandlingsprogram med mätbara prioriteringar och att EU:s miljö- och klimatpolitik bör bidra till att genomföra Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Regeringen välkomnar också kommissionens kommande förslag om en klimatlag på EU-nivå. Genom den kan målet om klimatneutralitet i EU till senast 2050, som Europeiska rådet ställde sig bakom 12 december, också läggas fast i EU:s lagstiftning.

Biologisk mångfald

Ministrarna kommer också att diskutera skydd av biologisk mångfald och, sannolikt, anta slutsatser på området. Slutsatserna ska ge politisk vägledning för EU:s bidrag till det globala arbetet med biologisk mångfald efter 2020. I förslaget till slutsatser uttrycker ministerrådet djup oro för att den biologiska mångfalden minskar med högre hastighet än någonsin förr i mänsklighetens historia och att det därför är nödvändigt att förstärka EU:s globala agerande. Slutsatserna är bland annat en uppmaning till medlemsländerna att ansluta sig till globala initiativ för att höja den politiska medvetenheten och ambitionsgraden i syfte att skydda den biologiska mångfalden.

Regeringen anser att det behövs ett nytt ambitiöst och realistiskt ramverk för konventionen om biologisk mångfald efter 2020. Därför bör EU-kommissionen tidigt under mandatperioden presentera ett förslag om en ambitiös strategi med mål för biologisk mångfald efter 2020. Strategin bör innehålla åtgärder mot de viktigaste påverkansfaktorerna, däribland förändringar i användningen av mark, vatten och hav, direkt exploatering av arter, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.

Förslaget till slutsatser som ligger på bordet tillgodoser till stor del de svenska prioriteringarna och regeringen kan därför ställa sig bakom dem.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 19 december

Kommenterad dagordning för miljörådet 19 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.