Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Den europeiska gröna given på miljörådet

Publicerad

EU-kommissionens nya klimatförslag, den europeiska gröna given var en av frågorna som EU:s miljö- och klimatministrar diskuterade på årets sista ministerrådsmöte 19 december. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och hennes kollegor antog även slutsatser om biologisk mångfald.

Den europeiska gröna given

– Någon måste ta ledartröjan, och just nu är EU den enda som kan det. Budskapet från FN:s klimatpanel IPCC och den internationella kunskapsplattformen för biologisk mångfald IPBES lämnar inga tvivel om det akuta läget vi befinner oss i. EU-kommissionen signalerar nu att man kommer att prioritera klimat- och miljöpolitiken högt under sin mandatperiod, vilket är mycket positivt och det ger hopp säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
Inför den nya EU-kommissionens mandatperiod, 2019–2024 diskuterade miljö- och klimatministrarna EU:s miljö- och klimatpolitik.

Biologisk mångfald

Ministrarna behandlade även skydd av biologisk mångfald och antog slutsatser. Slutsatserna ger vägledning för EU:s bidrag till det globala arbetet med biologisk mångfald efter 2020. I förslaget till slutsatser uttrycker ministerrådet djup oro för att den biologiska mångfalden minskar med högre hastighet än någonsin förr i mänsklighetens historia och att det därför är nödvändigt att EU agerar. Slutsatserna är också en uppmaning till alla medlemsländer att höja den politiska medvetenheten och ambitionsgraden för att skydda den biologiska mångfalden.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.