Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

EU-Afrika och mänskliga rättigheter på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s relation med Afrika inför toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen nästa år är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina EU-kollegor 9 december i Bryssel. Utrikesministrarna kommer också diskutera mänskliga rättigheter.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde deltar på mötet i EU:s utrikesråd 9 december. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den nya höga representanten Josep Borrell Fontelles kommentera situationen i Bolivia, Libyen, Iran och Arktis.

EU:s relation med Afrika inför EU-AU-toppmötet

Utrikesministrarna ska sedan diskutera EU:s relation med Afrika och förberedelserna inför ministermötet mellan EU och Afrikanska unionen i början av nästa år samt toppmötet i slutet av nästa år.

Regeringen prioriterar ett fördjupat partnerskap med Afrika och en dialog byggd på tillit. Partnerskapet med Afrika är strategiskt viktigt för både EU och Sverige. Regeringen anser att EU i förberedelserna till mötet bör lägga särskild kraft på ungas och kvinnors roll och möjlighet att delta fullt ut i både ekonomin och det civila samhället. Handel och investeringar är andra viktiga frågor, liksom att fördjupa samarbetet med Afrika på klimatområdet.

Mänskliga rättigheter

Inför internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december kommer utrikesministrarna att ha en diskussion om hur EU kan skydda och stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

Regeringen anser att EU har en viktig roll att spela som en stark global röst för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. De mänskliga rättigheterna vilar på en gemensam grund som slås fast i EU-fördraget. Sverige har en aktiv och drivande roll för att stärka EU:s externa arbete för mänskliga rättigheter.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i utrikesrådet 9 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.