EU:s transportministrar överens om tågresenärers rättigheter

Publicerad

På EU:s transportministermöte 2 december kom infrastrukturminister Tomas Eneroth överens med sina EU-kollegor om ändringar i tågpassagerarförordningen. Det handlar om att garantera och stärka tågresenärers rättigheter.

– Det här innebär att vi stärker passagerarnas rättigheter. Innan har det inte varit tillräckligt starkt reglerat. Nu finns det möjlighet för passagerarna att utkräva rättigheter om inte resorna kommer fram. Det är en bra ordning att vi faktiskt får förstärkta konsumenträttigheter, kommenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Efter överenskommelsen i ministerrådet väntar nu trepartsförhandlingar om förslaget med Europaparlamentet.

Transportnät, vägavgifter och tidsomställningar

På mötet kom ministrarna också överens om ett förslag om att förenkla tillståndsprocesserna för infrastrukturprojekt i det transeuropeiska transportnätet.

Däremot kunde ministrarna inte komma överens om förslaget om att uppdatera EU:s regler om vägavgifter i det så kallade eurovinjettdirektivet.

Det finländska ordförandeskapet informerade också kort om förslaget om slopad tidsomställning.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerade Sverige på mötet.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet i transportrådet 2 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.