Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Frågor och svar om barnkonventionen som lag – för dig som är barn

Publicerad

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

Vad är barnkonventionen?

1989 röstade FN ja till barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. De här reglerna gäller alla barn som är under 18 år. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen. När ett land skriver under en konvention säger de att de ska följa de olika reglerna som finns i konventionen.

Reglerna i konventionen är uppdelade i olika artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn.

Varför vill regeringen göra barnkonventionen till lag?

En utredning som har studerat barnets rättigheter i Sverige har kommit fram till att vuxna inte alltid använder barnkonventionen på det sätt som de borde. Det här vill regeringen ändra på genom att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen vill göra barnkonventionen till lag för att höja statusen för barns rättigheter så att alla ska ta barns rättigheter på allvar.

Med barnkonventionen som lag kommer alla regler i barnkonventionen att samlas i en och samma lag. Det gör att barnkonventionen blir tydligare och att den syns på ett bättre sätt.

Med barnkonventionen som lag vill regeringen att det ska bli tydligare att barn ska ses som rättighetsbärare. Det betyder att man ska se barn som personer som har egna rättigheter.

Vad betyder den här lagen för mig som barn?

Det som står i barnkonventionen gäller redan i dag i Sverige. Med lagen blir det tydligare att du som barn har egna rättigheter och att de rättigheterna måste följas.

Barnkonventionen är tydlig med att du som barn ska vara delaktig i beslut som rör dig. Vuxna måste lyssna på vad du säger. När vuxna tar beslut som handlar om dig måste de tänka på och prata om vad som är bäst för dig. Vuxna ska inte bara prata med andra vuxna om dig, utan prata med dig om sådant som rör dig.

Gör regeringen något annat för att stärka barnets rättigheter?

Ja! I Sverige finns ett särskilt politikområde för barns rättigheter. Regeringen vill att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för barn att växa upp i.

Barnombudsmannen är en person som utses av regeringen och som har i uppgift att företräda barns och ungas rättigheter, att bevaka hur barnkonventionen följs och att informera och sprida kunskap om konventionen.

Regeringen vill att alla ska veta vilka rättigheter barn har och hur barnkonventionen ska användas. Regeringen har därför gett Barnombudsmannen i uppgift att göra så att barn och unga har möjlighet att lära sig om sina rättigheter, till exempel i skolan. Regeringen har också gett Barnombudsmannen i uppgift att se till så att vuxna som arbetar med barn lär sig mer om barns rättigheter. Det här kan till exempel vara de vuxna som arbetar i skolan, på sjukhuset eller i kommunen.

Om du vill veta mer om barnets rättigheter och barnkonventionen kan du läsa mer på Barnombudsmannens hemsida.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.