Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Jämställdhet, arbetsmiljö och tillgång till läkemedel på EU-möte

Publicerad

Samarbete för bättre tillgång till läkemedel, strategier för jämställdhet och arbetsmiljö är frågor som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen samt socialminister Lena Hallengren ska diskutera med sina EU-kollegor när de möts i Bryssel den 9–10 december.

Europeisk läkemedelspolicy

På rådsmötets första dag kommer hälsoministrarna att diskutera den europeiska läkemedelspolicyn. Diskussionen kommer att handla om hur EU och medlemsstaterna kan samarbeta och koordinera sig för att förbättra tillgången till läkemedel.

Arbetsmiljö

På rådsmötets andra dag ska ministrarna diskutera EU:s framtida regelverk på det sociala området. Diskussionen handlar om vilka framtida initiativ de önskar se och hur genomförandet av EU-lagstiftningen kan förbättras. Regeringen välkomnar diskussionen.

Ministrarna ska också anta rådsslutsatser om EU:s nya arbetsmiljöstrategi. Slutsatserna tar upp genusperspektivet i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöutmaningar i ett förändrat arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.

Regeringen stödjer rådsslutsatserna och välkomnar att kommissionen uppmanas att presentera en ny arbetsmiljöstrategi när den nuvarande löper ut.

Framtida jämställdhetspolitik

Ministrarna kommer också att ha en diskussion om EU:s framtida jämställdhetspolitik och integreringen av jämställdhet i alla politikområden. Ministrarna förväntas att diskutera prioriteringar och åtgärder som behövs för att stärka jämställdhetspolitiken de kommande fem åren och på vilket sätt jämställdhet kan integreras i EU:s processer.

Jämställdhets­minister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen och socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

 Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation representerar Sverige på rådsmötet Åsa Lindhagen representerar Sverige på mötet.
Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation representerar Sverige på rådsmötet Åsa Lindhagen representerar Sverige på mötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet.
Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet. Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 9-10 december

Mer om arbetet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.