Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Klimat, brexit och långtidsbudget på Europeiska rådet

Publicerad

EU:s klimatmål, långtidsbudget och brexit var några av frågorna som statsminister Stefan Löfven tog upp med sina EU-kollegor när de möttes i Bryssel 12–13 december. EU-ledarna diskuterade också EMU-fördjupning.

EU:s klimatmål till 2050

Alla stats- och regeringschefer förutom en ställde sig bakom målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

– Det har under en lång tid funnits en bred samsyn om att vi behöver sätta ett tydligt mål till 2050, men vi är inte helt eniga. Några länder som har en längre väg att gå för att uppnå det är oroliga för kostnaderna och den omställning som ska ske. Vi uppnådde inte enighet nu heller, utan Polen har bestämt sig för att stå utanför dagens överenskommelse. Men alla andra 26 är nu eniga om klimatmålet till 2050, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

Statsministern sade också:

– Jag hade helst sett att vi skulle få total enighet men det här är ändå en väldigt tydlig signal till omvärlden att 26 av 27 är redo nu.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Veckan innan mötet presenterade ordförandelandet Finland ett nytt förslag till långtidsbudget med siffror för den totala utgiftsnivån och för de olika utgiftsområdena. EU-ledarna hade en första diskussion om det siffersatta förslaget på mötet. Nu kommer Europeiska rådets ordförande Charles Michel att ha enskilda samtal med var och en för att komma vidare.

Brexit och eurotoppmöte

EU-ledarna diskuterade även Storbritanniens utträde ur EU, brexit. Ett preliminärt resultat av det brittiska valet 12 december blev klart under EU-ledarnas möte och det satte en tydlig prägel på diskussionen.

– Vi beklagar att Storbritannien lämnar EU. Men vi vill också ha ett ordnat utträde och det är viktigt att vi får en stark och nära relation till Storbritannien, när de lämnat unionen, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

På fredagen hade EU-ledarna också ett eurotoppmöte där de länder som inte har euro som valuta deltog.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.