Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Klimat, långtidsbudget och brexit på EU-toppmöte

Publicerad

12–13 december träffar statsminister Stefan Löfven sina kollegor i Europeiska rådet för årets sista möte. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera EU:s klimatmål fram till 2050, EU:s långtidsbudget och utrikesrelationer. På fredagen står EMU-fördjupning och brexit på dagordningen.

EU:s klimatmål till 2050

EU-ledarna inleder mötet med att diskutera EU:s klimatmål och om EU kan anta målet att vara klimatneutralt till 2050.

Regeringen anser att EU bör anta en ambitiös långsiktig klimatstrategi så fort som möjligt som kan kommuniceras till FN i början av 2020.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Veckan innan mötet presenterade ordförandelandet Finland ett nytt förslag till långtidsbudget med siffror för den totala utgiftsnivån och för de olika utgiftsområdena. EU-ledarna kommer att ha en första diskussion om det siffersatta förslaget på mötet.

Regeringen kan inte acceptera förslaget som innebär en utgiftsnivå som motsvarar 1,07 procent av medlemsländernas samlade bruttonationalinkomst, BNI. Regeringen anser att utgifterna inte bör överstiga 1,00 procent av EU:s BNI.

Regeringen är positiv till att kopplingen mellan EU:s budget och efterlevnaden av rättsstatens principer är tydlig i förslaget och att minst 25 procent av budgeten går till klimatåtgärder i förslaget.
EU-ledarna kommer sannolikt inte att avsluta förhandlingarna om långtidsbudgeten på mötet.

Brexit

EU-ledarna ska också diskutera brexit. Resultatet av det brittiska valet 12 december blir klart under EU-ledarnas möte och det kommer sätta sin prägel på diskussionen.

Eurotoppmöte

På fredagen har EU-ledarna också ett eurotoppmöte där även de länder som inte har euro som valuta deltar. Ledarna kommer få en rapport från finansministrarnas arbete med ett budgetinstrument för euroområdet, bankunionen och reformer av den europeiska stabilitetsmekanismen.

 

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om EU-toppmötet 12-13 december

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.