Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen bygger långsiktiga relationer för att motverka sexuella trakasserier

Publicerad

Två år efter #tystnadtagning samlar kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind samtliga #metoo-upprop under hennes ansvarsområden för att ta arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp vidare.

 • Amanda Lind sitter vid ett bord och talar med representanter från #metoo-uppropen.

  Kultur-, demokrati-, och idrottsminister Amanda Lind bjöd in representanter från #metoo-uppropen för att lyssna var #metoo befinner sig två år efter #tystnadtagning.

  Foto: Lena Sandstedt/Regeringskansliet

 • Ett gruppfoto med Amanda Lind och representanter från uppropen.

  Representanter från uppropen bjöds in för att dela erfarenheter och tillsammans hitta fortsatta vägar framåt i arbetet med att motverka sexuella trakasserier och öka jämställdheten inom kultursektorn.

  Foto: Lena Sandstedt/Regeringskansliet

 • Amanda Lind sitter vid ett bord i ett konferensrum och talar med mötesdeltagarna.

  - Jämställdhet handlar både om lagstiftningen och om kultur. Vi måste hålla i och hålla ut och jobba långsiktigt för att öka jämställdheten”, sa ministern.

  Foto: Lena Sandstedt/Regeringskansliet

 • Ett gruppfoto med Amanda Lind och representanter från uppropen.

  - För att möjliggöra jämställdhet behöver vi strukturera arbetet. Det är därför avgörande att vi bygger långsiktiga relationer och tillsammans stakar ut vägen framåt, sa Amanda Lind.

  Foto: Lena Sandstedt/Regeringskansliet

- Jämställdhetsarbetet får inte stanna upp. Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter rikta ljuset mot missförhållanden, bryter tystnadskulturen och motverkar sexuella trakasserier. Det är nu det hårda arbetet börjar. För att möjliggöra jämställdhet behöver vi hitta långsiktiga lösningar och strukturera arbetet. Därför bjuder jag in representanter från samtliga #metoo-upprop så vi tillsammans kan ta arbetet vidare, säger kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind. 

Ministern träffade representanter från:
#tystnadtagning (skådespelare)
#närmusikentystnar (musiker)
#imaktenskorridorer (politiker)
#timeout (idrottare)
#theshowisover (cirkusbranschen)
#kulturarbetarnasrum (kulturarbetare)
#nykterfrizon (nykterhetsrörelsen)
#utgrävningpågår (arkeologer)
#vispelarintemed (spelbranschen)
#sanningenskagöraerfria (frikyrkliga)
#vardeljus (kyrkoarbetare)
#visparkarbakut (ridsporten)
#metoobackstage (scenarbetare och filmarbetare)
#konstnärligfrihet (konstnärer)
#skrattetihalsen (komiker)
#deadline (journalister)
#visjungerut (sångare)
#tystdansa (dansare)
#killtheking och #metaltoo (hårdrockare)

Vad har regeringen redan gjort?

 • Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter genom så kallade aktiva åtgärder. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

 • Regeringen gav 2018 Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om det ansvar som ställs på arbetsgivare med förebyggande arbete. Myndigheterna fick förnyade uppdrag i juli 2019.

 • Regeringen vill se skarpare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier och har därför tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 1 oktober 2020.
 • Regeringen har också genomfört ett antal insatser mot sexuella trakasserier inom kulturområdet. Exempelvis har Dramaten, Kungliga Operan, Riksteatern och Unga Klara fått skrivningar i sina riktlinjer om att synliggöra sitt förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier och andra former av diskriminering.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.