Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Jämställdhet och tillgång till läkemedel på EU-möte

Publicerad

Jämställdhet, bättre tillgång till läkemedel och EU:s nya arbetsmiljöstrategi var på agendan när jämställdhetsministrarna, socialministrarna och arbetsmarknadsministrarna möttes i Bryssel 9–10 december.

Socialminister Lena Hallengren i samtal med media efter rådsmötet.
Socialminister Lena Hallengren i samtal med media efter rådsmötet. Foto: EU-representationen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen hälsar på EU-kommissionären ansvarig för jämställdhet Helena Dalli.
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen hälsar på EU-kommissionären ansvarig för jämställdhet Helena Dalli. Foto: EU-representationen

Europeisk läkemedelspolicy

Socialministrarna diskuterade förbättrad tillgång till läkemedel och vilka utmaningarna som det europeiska läkemedelssystemet har att vänta sig.

- Nederländerna har lagt fram ett initiativ till en strategi och tidsplan för hur vi gemensamt kan arbeta med läkemedelsfrågan och detta engagerade medlemsländerna, sa socialminister Lena Hallengren efter mötet.

- Vi ser gärna att EU engagerar sig i frågan när det handlar om läkemedelsbrist, sa socialminister Lena Hallengren också

Framtida jämställdhetspolitik

Jämställdhetsministrarna antog rådsslutsatser om jämställda ekonomier och höll en diskussion om framtidens jämställdhet i EU.

-För Sveriges del är det viktigt att vi har höga jämställdhetsambitioner och att jämställdheten i EU går framåt, sa jämställdhets­minister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen efter mötet

Arbetsmiljö

Ministrarna antog rådsslutsatser om EU:s nya arbetsmiljöstrategi. Slutsatserna tar upp genusperspektivet i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöutmaningar i ett förändrat arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.


Jämställdhets­minister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen, socialminister Lena Hallengren och statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Finländska ordförandeskapet

Mer om mötet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 9-10 december

Mer om arbetet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.