Sverige ökar satsningarna på rymden

Publicerad

Under den sista veckan i november träffades europeiska ministrar med ansvar för rymdfrågor på ESA-möte i Sevilla, Spanien. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och med ansvar för rymdfrågor, representerade Sverige.

Anna Rathsman och Matilda Ernkrans
Anna Rathsman, generaldirektör vid Rymdstyrelsen och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Sofia Johansson/Regeringskansliet

Vart tredje år träffas dessa ministrar för att diskutera vilka utvecklingsprogram man ska satsa på de kommande åren. Vid mötet bestämdes bland annat hur mycket pengar varje medlemsland ska lägga i olika rymdprogram under de närmaste åren. Tidigare i år avsatte regeringen mer pengar för en ökad rymdbudget som gör det möjligt för Sverige att fortsätta delta på en nivå som ger svensk rymdindustri goda möjligheter i både pågående och nya program.  

- Jag är glad att vi på mötet lyckades säkra framtida arbetsplatser inom rymdverksamheten i Sverige, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

På mötet fick den svenskledda arktiska vädersatelliten, Arctic Weather Satellite (AWS), stort stöd från medlemsländerna. För Sveriges del var det ett viktigt framsteg och den kommer att fungera som ett komplement till redan existerande vädersatelliter för att med bättre noggrannhet kunna följa utvecklingen i Arktis och högre latituder inklusive norra Sverige.

Sveriges ståndpunkter på mötet och deltagande i program utgick från omfattande förhandlingar med svenska rymdaktörer samt från regeringens rymdstrategi som lyfter fram rymdverksamhetens ökande roll för viktiga samhällsfunktioner så som navigation, kommunikation, jordobservation och klimatövervakning.

Fakta

European Space Agency (ESA) är Europas rymdorganisation och består av 22 medlemsländer. ESA:s uppgift är att forma utvecklingen av Europas rymdförmåga och se till att investeringar i rymden ger nytta för medborgarna i Europa och i världen.

Genvägar