Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Extra utrikesministermöte om Irak

Publicerad

Den 10 januari träffar utrikesminister Ann Linde sina EU-kollegor på ett extrainsatt möte i Bryssel. EU-ländernas utrikesministrar kommer att diskutera situationen i Irak.

Ann Linde, utrikesminister intervjuas vid ett tidigare möte i Bryssel
Utrikesminister Ann Linde deltar på mötet i EU:s utrikesråd 10 januari. Foto: EU-representationen

På eftermiddagen den 10 januari träffas utrikesministrarna från EU-länderna för att behandla den bekymmersamma situationen i Irak. Diskussionen kommer att handla om hur EU kan bidra till att trappa ner spänningarna i regionen.

Utrikesministrarna kommer även att beröra situationen i Libyen i början av mötet.

Regeringen ser mycket allvarligt på situationen i Irak och i hela regionen. Den senaste tidens upptrappning innebär en ökad risk för konflikt i hela regionen. Regeringen vill att EU arbetar aktivt och samordnat för att trappa ner konflikten och för att hitta en politisk lösning.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning

Mer om det extraninsatta mötet i EU:s utrikesråd 10 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.