Artikel från Statsrådsberedningen

Förslag till framtidskonferens för EU

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU-länderna 28 januari ska de prata om ett förslag om en konferens om EU:s framtid. Ministrarna kommer även att få en genomgång av det kroatiska ordförandeskapets program.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren deltar i EU:s ministerråd för allmänna frågor i Bryssel 28 januari. Foto: Sveriges EU-representation

Konferensen EU:s framtid

EU-kommissionen presenterade i veckan ett förslag på en konferens om EU:s framtid. Syftet med konferensen är att stärka demokratin i unionen. Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen ska nu komma överens om målen för konferensen.

Regeringen anser att det är viktigt att en konferens om EU:s framtid uppnår konkreta resultat och att de nationella parlamenten är med. Regeringen anser också att det är viktigt att undvika en dragkamp mellan EU-institutionerna om vem som ska göra vad. Det är grundläggande för regeringen att den institutionella balansen består.

Mer om konferensen på EU-kommissionens webbplats

Kroatiska ordförandeskapets prioriteringar

På mötet kommer Kroatien som är ordförandeland under våren att presentera sitt arbetsprogram.

Arbetsprogrammet har fyra pelare:

  • Ett EU som utvecklas – gröna given, inre marknaden och EMU
  • Ett EU som ansluter – transport, utbildning, kultur och sport
  • Ett EU som skyddar – rättsliga frågor, migration och rättsstatens principer
  • Ett inflytelserikt EU – möten med andra länder och kampen mot klimatförändringar.

Kroatien kommer även att arbeta med utvidgningen, EU:s långtidsbudget och brexit.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 28 januari

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.