Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Fredsprocessen i Mellanöstern och klimat på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Mellanöstern och klimatdiplomati var två av frågorna som utrikesminister Ann Linde tog upp med sina EU-kollegor när de möttes Bryssel 20 januari. EU-ländernas utrikesministrar diskuterade även situationen i Sahel.

Fredsprocessen i Mellanöstern och krisen i Libyen

- Vi hade en lång diskussion om Libyen, där vi har kommit ett steg på vägen i och med helgens toppmöte i Berlin. Parterna var inte redo att prata med varandra, men de var där och de vill delta i en fredsprocess. Alla var eniga om att det inte finns någon militär lösning. EU måste så småningom vara berett att bidra på något sätt, men vi är inte där ännu, sa utrikesminister Ann Linde efter mötet.

Utöver Libyen behandlade utrikesministrarna konflikten mellan Israel och Palestina.

Situationen i Sahel

På mötet diskuterade utrikesministrarna även utvecklingen i Sahelregionen och EU:s engagemang i området.

Klimatdiplomati

Som en uppföljning till Europeiska rådets möte i december och EU-kommissionens förslag om en ny grön giv antog rådet slutsatser om klimatdiplomati.

I slutsatserna påminner utrikesministrarna om att klimatförändringar är ett existentiellt hot mot mänskligheten och den biologiska mångfalden i alla länder och regioner och kräver en brådskande kollektiv insats. För att höja den globala ambitionsnivån för klimatet är det avgörande att EU föregår med gott exempel.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 20 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.