Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Det pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i provinsen Hubei i centrala Kina. Ett omfattande konsulärt arbete pågår med anledning av detta. Regeringen, inklusive UD och våra utlandsmyndigheter, följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet Folkhälsomyndigheten.

UD och ambassaden i Peking har också täta kontakter med kinesiska myndigheter, med andra länder – främst nordiska länder och EU-länder – och andra relevanta organisationer eller myndigheter på plats och i Sverige.

Reseinformation

Ett utbrott av Coronasmitta har konstaterats i Italien.
Reseinformation från ambassaden i Rom

Sveriges ambassad i Rom följer noga utvecklingen och uppmanar svenska medborgare som nyligen befunnit sig i Kina eller som de senaste 14 dagarna varit i kontakt med bekräftat smittade personer att kontakta italienska folkhälsomyndighetens på telefonnr 1500 för information. 

Ett utbrott har även konstaterats i Sydkorea. Sveriges ambassad i Seoul uppmanar svenska medborgare i Sydkorea att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.  Reseinformation från ambassaden i Seoul.

Ett utbrott har också konstaterats i Iran. Iranska myndigheter har vidtagit spridningsreducerande åtgärder i flera städer och regioner.

Ett antal flygbolag har tillfälligt upphört med att flyga till och från Iran. Sveriges ambassad i Teheran uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder med kort varsel. Ambassadens reseinformation uppdateras löpande.
Reseinformation från ambassaden i Teheran

Ambassaden i Peking arbetar löpande med att säkerställa att information om läget och åtgärder som kan påverka svenska resenärer är uppdaterad. Ambassaden uppdaterar sin reseinformationssida när relevant ny information finns. Aktuell reseinformation hittar du här

Ambassaden i Peking uppmanar svenska resenärer i Kina att anmäla sig till ambassadens svensklista. Svensklistan hittar du här

UD uppmanar resenärer att hålla sig informerade om och följa råd om smittor i andra länder via Folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården, exempelvis resemedicinska mottagningar eller via kontakt med 1177 Vårdguiden.

Om UD:s avrådan

UD har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

UD avråder från resor på grund av konsekvenserna av smittspridning av Coronaviruset på samhället i stort, vilka påverkar tillgängligheten till sjukvård, eventuella krav på karantän, interna reserestriktioner samt ambassadens möjlighet att bistå konsulärt.

UD får just nu många frågor om det kan bli aktuellt med avrådan från fler platser med anledning av spridningen av Coronaviruset. Vi bevakar situationen mycket noggrant. UD undersöker bland annat lokala förutsättningar för att ge vård, hur den lokala infrastrukturen påverkas av smittospridningen och våra möjligheter att ge konsulärt stöd. Vi står även i tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och lyssnar på deras rekommendationer vad gäller risken för att bli smittad.

Vare sig UD avråder eller inte måste resenärer själva fatta beslut om eventuell resa. Det är viktigt att vara påläst och hålla sig uppdaterad inför sin resa, genom att ta del av UD:s reseinformation samt information från Folkhälsomyndigheten och WHO.

Texten uppdateras löpande. 

Genvägar till ytterligare information