Artikel från Finansdepartementet

Ministerdebatt om den europeiska gröna given

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel 21 januari för att debattera ekonomiska och finansiella aspekter av den europeiska gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019. På dagordningen fanns också den europeiska planeringsterminen och beskattning av digitala tjänster.

Kroatiens ordförandeskap

Det kroatiska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram för Ekofinrådet. Ordförandeskapet kommer att fokusera på att uppmuntra reformprocesser i medlemsstaterna, fördjupa den inre marknaden, stärka eurons roll internationellt samt motverka negativa finanspolitiska effekter som följer av demografiska trender.

Kroatien lyfter särskilt fram fem inriktningar i arbetet:
• Stärka den ekonomiska och monetära unionen,
• Utveckla kapitalmarknadsunionen,
• Att slutföra förhandlingarna om egna medel i EU:s långtidsbudget för 2021-2027,
• Att skattefrågor bland annat med fokus på att internationella skatteregler bör anpassas till globalisering och digitalisering,
• Stärka tullunionen och tulladministrationernas arbete vid de externa gränserna.

Debatt om den europeiska gröna given

EU-kommissionen presenterade de finansiella aspekterna av den gröna given.

Att ministrarna är ense om vikten av arbete inom ramen för den gröna given var tydligt. Diskussionen visade samtidigt att ståndpunkterna om finansiering skiljer sig åt mellan medlemsländerna.

Den gröna given innehåller en färdplan och ett åtgärdspaket för att möta de klimat- och miljörelaterade utmaningar som EU står inför. Syftet är att ställa om till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050.

Europeiska planeringsterminen för 2020

EU-kommissionen presenterade den hållbara tillväxtstrategin, förvarningsrapporten och förslag till rekommendation till euroområdet. De tre årliga dokumenten ingår i det som kallas den europeiska planeringsterminen.

Terminens olika delar kommer att tas upp av andra ministerråd under våren och av stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i mars.
I årets planeringstermin är hållbarhetsperspektivet tydligare än tidigare med anledning av EU:s målsättning om att uppnå klimatneutralitet till 2050 och FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Beskattning av vissa digitala tjänster

Ministrarna bekräftade vikten av att nå en internationell lösning på frågan om beskattning av digitala tjänster.

Sedan flera år tillbaka pågår ett internationellt arbete inom OECD för att motverka så kallad skattebaserosion och flyttning av vinster. Arbetet syftar till att säkerställa att beskattning av vinster sker där de uppkommer och där värde skapas. Avsikten är att resultatet ska presenteras för G20-länderna vid utgången av 2020. 

I samband med Ekofin-mötet deltog Sverige och andra EU-länder som inte infört euron i Eurogruppens möte den 20 januari. Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige vid både Ekofin och Eurogruppen.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 27 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.