Tal, Artikel från Utrikesdepartementet

Minnesseminarium med anledning av 75 år sedan befrielsen av Auschwitz-Birkenau

Publicerad

Idag är det 75 år sedan den röda armén befriade Auschwitz-Birkenau. Utrikesministern hedrade de sex miljoner judar och alla andra som dog i Förintelsen. Temat för dagens gästföreläsning var: ”Vem skriver historien?” och ordnades tillsammans med Forum för Levande Historia.

 • Ultrikesminister Ann Linde

  Utrikesminister Ann Linde

  Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

 • Professor Jan Grabowski

  Professor Jan Grabowski

  Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

 • Minnesseminarium på UD

  Minnesseminarium på UD

  Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

 • #WeRemember

  Utrikesminister Ann Linde och Professor Jan Grabowski

  Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

Föreläsare var den polsk/kanadensiska professorn i historia vid Ottawas Universitet, Jan Grabowski, känd bland annat för sin bok: ”Hunt for the Jews, Betrayal and Murder in German Occupied Poland”. I boken studerar han hur den lokala befolkningen i en polsk by underlättade eller medverkade till Förintelsen, genom att överlämna judar som försökte gömma sig undan nazisterna under andra världskriget.

Utrikesministern framhöll Statsministerns initiativ att ordna ett internationellt högnivåforum om Förintelsens hågkomst, undervisning om Förintelsen och bekämpandet av antisemitism i sociala medier. Hon underströk alla människors lika värde och mänskliga rättigheter, liksom principen om ansvarsutkrävande.

Professor Grabowski tog upp de senaste årens ökade nationalism, som i vissa länder fört med sig försök att styra historieskrivningen och forskningen om Förintelsen. Enligt Grabowski var denna nationalsjäls rörelse närmast att jämföra med en religiös sådan, som inte var mottaglig för fakta. Inget som kunde såra den nationella eller etniska identiteten av ett land fick lyftas fram. Detta gällde särskilt länder i Östeuropa, som var ytterst känsliga för forskning som gick ut på att de inte bara var offer för nazisterna, utan där ett förhållningssätt bland civilbefolkningen kunde anses ha bidragit till att genomföra Förintelsen.

På senare år har historieskrivningen politiserats och tom instrumentaliserats. Det behövdes en gemensam måttstock mot vilken undervisningen om Förintelsen i skolan kunde mätas och en undervisning som var värdebaserad och säkrade de europeiska värdegrunderna som öppenhet, demokrati, rättsstatens principer och tolerans. För Professor Grabowski var det viktigt att EU försvarade sina grundläggande principer och satte en standard för det öppna samhället, i vilken fri forskning kunde bedrivas. För det fanns enligt honom ett kollektivt och universellt ansvar för Förintelsen.

Speech given by Foreign Minister Ann Linde on the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau 27 Januari 2020

Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combatting Antisemitism