Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Artikel, Sakråd från Arbetsmarknadsdepartementet

Sakråd den 14 januari om Sveriges UPR-dialog

Publicerad

Ett 40-tal organisationer från civila samhället deltog i ett sakråd i Regeringskansliet den 14 januari. Sakrådet var ett led i att Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR) och syftet var att ge civila samhällets organisationer möjlighet att träffa Sveriges delegation för UPR och framföra sina synpunkter till den.

Ladda ner:

 • Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Flera företrädare för civila samhällets organisationer samlade för sakråd med bland annat statsråd Åsa Lindhagen.

  Foto: Regeringskansliet.

Delegationsledaren och statsrådet Åsa Lindhagen inledde mötet:

- Tack för det arbete som ni på olika sätt gör varje dag i era organisationer med att värna och stå upp för mänskliga rättigheter och driva utvecklingen framåt. Och tack för att ni har tagit er tid att komma hit idag och dela med er av era tankar och synpunkter och kritik som kan finnas, där ni tycker att Sverige inte gör tillräckligt bra ifrån sig för att leva upp till de mänskliga rättigheterna, där vi brister, sade Åsa Lindhagen.

Den 27 januari äger granskningstillfället rum i Geneve, då Sverige deltar i en dialog i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Vad är Universal Periodic Review (UPR)?

Vad är Universal Periodic Review (UPR)?
Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Till skillnad från sedvanlig konventionsgranskning i FN:s granskningskommittéer utförs den inte av opolitiska experter utan av andra stater.

På vilket sätt granskas Sverige?

I samband med en dialog med den granskade medlemsstaten kan andra stater ge rekommendationer som den granskade staten kan välja att acceptera eller notera (vilket innebär att de inte accepteras). Den senaste granskningen av Sverige, som var den andra i ordningen, ägde rum i januari 2015. Sverige fick 208 rekommendationer, varav flera överlappade varandra, och accepterade 154 av dessa. Sverige valde att inkomma med en halvtidsrapport 2018 som uppföljning för genomförandet av de rekommendationer som Sverige valde att acceptera 2015, samt de framsteg som gjorts avseende arbetet för de mänskliga rättigheterna i allmänhet.

Hur ser tidplanen ut?

Inom ramen för den tredje cykeln av UPR-processen lämnade Sverige in en nationell rapport till FN den 14 oktober 2019, om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige fick i januari 2015. En delegation från Sverige ska även delta i en dialog, vid själva granskningstillfället, i Genève den 27 januari 2020.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.