Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar med anledning av coronaviruset

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 följer regeringen utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Här finns samlad information om arbetet inom Socialdepartementets politikområden. Sidan uppdateras löpande.

 • En amn och en kvinna står bredvid varandra och pratar.

  Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren på pressträff 1 april. Socialministern uppmanar alla att ta ett personligt ansvar: —Håll avstånd, inga icke nödvändiga resor inom landet och besök inte äldre personer. Det finns inget som är viktigare än människors liv och hälsa.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • En man och en kvinna står bredvid varandra.

  – Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk produktion, säger socialminister Lena Hallengren. Här med Jonas Nykvist från Dräger AB, ett företag inom medicin och säkerhetsteknik.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Två män och en kvinna sitter vid ett stort bord.

  Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och H.M Konungen från extra informationskonselj på Kungliga slottet den 18 mars. Statsministern underrättade H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Två kvinnor påväg till en pressträff.

  På pressträffen den 18 mars berättade socialminister Lena Hallengren om ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Här med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • En kvinna står och talar.

  Socialminister Lena Hallengren på en pressträff 13 mars.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Två män och två kvinnor står bredvid varandra vid en pressträff.

  Fredag 13 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 24 miljoner kronor till regionerna i syfte att utveckla och stärka de digitala kontaktmöjligheterna till verksamheter som möter patienter med psykisk ohälsa. Regeringen vill med detta understödja en välfungerande kommunikation mellan vården, patienter och anhöriga i de fall där fysiska besök inte är möjliga till följd av spridningen av covid-19.

Pressmeddelande: Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Pressmeddelande: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från 18 april

Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

Pressmeddelande: Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav kvarstår.

Pressmeddelande: Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial. Ett antal läkemedelsbehandlingar används i dagsläget för covid-19 men kunskapen är fortfarande bristfällig. Det är därför ytterst angeläget att det genom kliniska studier tas fram mer kunskap om vilka läkemedel som kan vara effektiva i behandlingen av personer som smittats av covid-19.

Pressmeddelande: Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Lättläst om coronaviruset. Beslut och råd för att minska smitt-spridning

Coronaviruset kan ge sjukdomen covid-19.
Vi behöver minska spridningen av smitta.
Regeringen talar med expert-myndigheterna varje dag.
Här kan du läsa de senaste rekommendationerna.
Vi berättar också om nya beslut.
De gäller folk-hälsa, sjuk-vård, social omsorg
och social-försäkringar.

Artikel: Lättläst om coronaviruset. Beslut och råd för att minska smitt-spridning

Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen beslutade den 7 april om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.'

Pressmeddelande: Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19.

Proposition: Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Det föreslås att det i smittskyddslagen införs bestämmelser som innebär att regeringen tillfälligt får ökade möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Pressmeddelande: Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Vid en pressträff 1 april presenterade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige.

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med 1 april inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Pressmeddelande: Begränsat uttag av läkemedel

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Pressmeddelande: Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Utökad nationell testning av covid-19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

Pressmeddelande: Utökad nationell testning av covid-19

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det berättade statsminister Stefan Löfven om på en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, inrikesminister Mikael Damberg, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt rikspolischef Anders Thornberg Regeringen.

Artikel: Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Lena Hallengren besöker Karolinska

Fredagen den 27 mars, gjorde socialministern ett digitalt verksamhetsbesök på Karolinska Universitetssjukhuset. Dialogen med sjukhusledningen syftar till att få mer detaljerad insyn i hur Karolinska arbetar med ökning av vårdkapacitet och omställning till följd av covid-19.

Pressmeddelande: Lena Hallengren besöker Karolinska

Beslut om restauranger, kaféer och barer

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat mot restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast bordsservering kommer att tillåtas. 

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson 

Lättläst om coronaviruset. Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social omsorg och social-försäkringar

Det nya coronaviruset sprider sig just nu.
Viruset orsakar sjukdomen covid-19.
Sveriges regering följer utvecklingen noga.
Regeringen har kontakt med
ansvariga myndigheter varje dag.
Här kan du läsa om några av regeringens beslut.
Vi berättar också om vad vi gör inom
Social-departementets områden.

Artikel: Lättläst om coronaviruset. Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social omsorg och social-försäkringar

Leverans av andningsskydd till sjukvården

På en pressträff den 19 mars berättade Lena Hallengren om leverans av andningsskydd till sjukvården.
– Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk produktion, säger socialminister Lena Hallengren. 

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Statsministern och H.M. Konungen på extra informationskonselj på Kungliga slottet

Den 18 mars medverkade socialminister Lena Hallengren vid en extra informationskonselj på Kungliga slottet. Statsminister Stefan Löfven underrättade H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

Webbfilm: Statsministern och H.M. Konungen på extra informationskonselj på Kungliga slottet

Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Onsdagen den 18 mars klockan 13:00 höll socialminister Lena Hallengren pressträff tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Pressmeddelande: Pressträff med socialminister Lena Hallengren

Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

Pressmeddelande: Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

Pressmeddelande:Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopad karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Artikel: Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Mikael Damberg deltar på ministermöte på videolänk

Den 16 mars sammankallades EU:s hälso- och inrikesministrar till ett extrainsatt informellt möte på videolänk med anledning av coronavirusets utbredning i EU.

Pressmeddelande: Mikael Damberg deltar på ministermöte på videolänk

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden.

Pressmeddelande: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Pressmeddelande: Tillfälligt slopat karensavdrag

Pressträff med statsministern

Fredag 13 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Pressmeddelande: Pressträff med statsministern

Pressträff med statsministern

Onsdag 11 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, justitieminister Morgan Johansson samt rikspolischef Anders Thornberg.

Pressmeddelande: Pressträff med statsministern

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, enligt ett beslut som fattas den 12 mars 2020

Pressmeddelande: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Socialminister Lena Hallengren håller pressträff om covid-19

Tisdagen den 10 mars klockan 18:30 höll socialminister Lena Hallengren pressträff med anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren håller pressträff om covid-19

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, exempelvis för tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Uppdrag: Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser. Myndigheten ska också utveckla olika stöd till berörda myndigheter och andra aktörer med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Uppdrag: Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19 

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

EU-ländernas hälsoministrar träffades på ett extrainsatt möte i Bryssel 6 mars. Mötet handlade om skyddsutrustning, bättre samarbete och behovet av insatser med anledning av coronavirusets spridning.

Artikel: Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

Socialminister Lena Hallengren besöker Frihamnen

Torsdagen den 5 mars besökte Socialminister Lena Hallengren Frihamnen i Stockholm med anledning av det nya coronaviruset. Frihamnen är en av Sveriges åtta karantänshamnar.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Frihamnen

Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och informationsinsatser.

Pressmeddelande: Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Lägesuppdatering om coronaviruset på hälsorådet

Hälsoministrarna träffades den 6 mars för att diskutera om EU-länderna behöver samordna sig bättre med anledning av det ökade antalet smittade i EU-länderna de senaste veckorna.Socialminister Lena Hallengren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Artikel: Lägesuppdatering om coronaviruset på hälsorådet 

Pressträff med anledning av coronaviruset

Regeringskansliets krishanteringsråd sammanträdde under måndagen den 2 mars med anledning av coronaviruset. I samband med detta möte kallade statsministern till sig berörda myndigheter samt inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren.

Webb-tv: Pressträff med anledning av coronaviruset

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren besökte Arlanda

Fredagen den 28 februari besökte socialminister Lena Hallengren Arlanda flygplats, som är en av Sveriges fem karantänsflygplatser. Syftet med besöket var att få en redovisning av deras arbete och beredskap med anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Arlanda

Socialminister Lena Hallengren besökte Västmanlands sjukhus

Den 28 februari besökte socialminister Lena Hallengren Västmanlands sjukhus i Västerås för att träffa ansvariga smittskyddsläkare. Syftet med besöket var att få en redovisning av regionens arbete och beredskap med anledning av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Västerås

Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Pressmeddelande: Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Hälsoministrarna antog slutsatser om att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband med coronaviruset, när de träffades i Bryssel 13 februari.

Artikel: EU:s hälsoministrar om coronaviruset 

Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Pressmeddelande: Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Socialminister Lena Hallengren besökte Europeiska smittskyddsmyndigheten

Fredagen den 31 januari besökte socialminister Lena Hallengren den Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, i Solna för att få en genomgång om myndighetens beredskapsarbete kopplat till coronaviruset.

Pressmeddelande: Socialminister Lena Hallengren besöker Europeiska smittskyddsmyndigheten

Pressträff med anledning av Coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren höll gemensam pressträff med Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att informera om läget och beredskapen kring Coronaviruset.

Pressmeddelande: Pressträff med anledning av Coronaviruset