Arbetsförmedlingen ska återupprätta fasta arbetsställen på ytterligare fem orter

Publicerad

Arbetsförmedlingens styrelse har idag beslutat att myndigheten ska återupprätta fasta arbetsställen på ytterligare fem orter.

I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Den 14 februari lämnade Arbetsförmedlingen in sin första lägesbeskrivning av uppdraget till regeringen, där myndigheten rapporterade att de hittills har säkrat möjligheter till lokal närvaro genom samarbetslösningar med kommunen och/eller via servicekontor på 99 av de 132 orter där kontor har avvecklats eller ska avvecklas.

Idag har Arbetsförmedlingens styrelse fattat beslut om att fem kontor i region Nord ska vara fast bemannade.

– Jag har varit tydlig med att den lokala närvaron ska säkras. I likhet med lägesrapporten som Arbetsförmedlingen lämnade den 14 februari, så visar detta att myndigheten jobbar konkret efter de riktlinjerna och det är glädjande, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen återupprättar fasta arbetsställen på orterna Pajala, Jokkmokk, Storuman, Vilhelmina, och Hammarstrand.