Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Årets första programrådsmöte för nationella skogsprogrammet

Publicerad

Den 5 februari hölls årets första programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Fokus på mötet var att diskutera och förankra innehållet i Skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier som kommer att hållas under första halvåret 2020.

Programrådet är rådgivande grupp till landsbygdsministern i frågor som tas upp inom skogsprogrammet.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde och tackade för programrådets tidigare inspel till kunskapsseminarierna, som nu ska genomföras på olika platser runt om i landet. Syftet med seminarierna är att ha en konstruktiv dialog för att utveckla Skogsprogrammet mot en växande bioekonomi.

Seminarierna kommer att belysa olika perspektiv och målet är att öka kunskapen och så långt möjligt komma fram till lösningsorienterade förslag. Förslag som ska kan ligga till grund för en framåtsyftande skogspolitik och utgöra underlag till kommande handlingsplan inom skogsprogrammet.

– Jag kommer själv att delta vid seminarier och ser fram emot spännande diskussioner tillsammans med skogens alla intressenter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Intresseanmälan till nationella skogsprogrammets kunskapsseminarier, på Skogsstyrelsens webbplats

För att lyckas utveckla en framåtsyftande skogspolitik måste möjligheterna att aktivt bruka skogarna, öka tillväxten och uttaget på ett klokt och hållbart sätt tas tillvara. Samtliga intresseområden måste få ta sin plats och hanteras med ömsesidig respekt. Både när det gäller tillgången på skogsråvara, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.

Några tankar om skogsprogrammet

På Skogsprogrammets årskonferens i december förra året vad vi några deltagare att dela med sig av sina tankar om Skogsprogrammet. Se filmerna med Magdalena Andersson, Malin Pettersson, Ola Engelmark och Magnus Kindbom här.

Om skogsprogrammets kunskapsseminarier

Seminarierna sker på följande orter och datum:

Umeå – 11 mars
Uppsala – 1 april
Växjö – 27 maj
Stockholm – 12 juni

Programrådets organisationer

Energimyndigheten,
Formas,
Fältbiologerna,
GS Facket,
Ikea of Sweden,
RISE,
LRF Skogsägarna,
Naturskyddsföreningen,
Naturvårdsverket,
Preem,
Region Västerbotten,
Sametinget,
Skogsindustrierna,
Skogsstyrelsen,
Stockholm Environment Institute,
Sveaskog,
Svebio,
Svenska Ekoturismföreningen,
Svenskt Friluftsliv,
Sveriges Hembygdsförbund,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Sverok,
Vinnova,
WWF